Marija Sils

Esmu dabas dziedniecības un sistēmisko sakārtojumu meistare, cilvēku un augu enerģētikas speciāliste,cilvēks ar šamaņa būtību. 

Dzīvoju atbilstoši dabas ritmiem un savas dvēseles ceļam, kas reizēm mani no meža izved pie cilvēkiem. Mana specialitāte ir augu un cilvēku smalkās pasaules spēku kārtošana. Mana pārliecība – redzamā pasaule ir neredzamās pasaules atspulgs, tādēļ, palīdzot cilvēkiem un pasaulei, es darbojos nevis fiziskā, bet energoinformatīvā laukā. Jau kopš bērnības brīvi komunicēju ar augiem un akmeņiem, kā arī ceļoju  iepriekšējās dzīvēs un citos dvēseles plānos. Esmu šamanis kopš dzimšanas, man tuvas šim pasaules skatījumam atbilstošās prakses. Pašlaik savas zināšanas rakstiski un mutiski dodu tālāk topošajiem dziedniekiem un citiem interesentiem, kā arī palīdzu cilvēkiem atrast savu veselumu. Veselums ir ne tikai veselība, bet arī sakārtota enerģētiskā pasaule, savākta vienkopus izkaisītā uzmanība un dvēseles daļas, izlīdzinātas attiecības dzimtā, izlīgts ar pagātni, ar pasauli, un atrasts kontakts ar savas dvēseles augstāko būtību.

Mana pamatprakse pašlaik ir sistēmiski šamaniskās metodes, kas balstās sistēmfenomenoloģijas teorijā un praksē. Šīs metodes strādā ar cilvēka smalko plānu un tiem lielajiem kanāliem, energoinformatīvajām sistēmām, kas mūs veido - ar dzimtas un dvēseles kanālu. Šamaniskais skatījums papildus atver lauku dabas spēkiem, stihijām un pasaules enerģijām, tā radot plašāku un daudzveidīgāku darba lauku. Sistēmiskā pieeja ir pielietojama gan veselības, gan attiecību, gan materiālu, ģeogrāfisku un garīgu jautājumu risināšanā.

Kā metodes labprāt lietoju arī bioenerģētiku, elpošanas prakses un dažādas skaņu un mākslas terapijas metodes, piemēram manis izstrādāto 21 dienu ilgstošo "Fraktāļu ceļu" (balstītu uz jau zināmo intuitīvo fraktāļu metodi), kas spēj izmainīt cilvēka iekšējo stāvokli no nevēlama uz tādu, kurā ir vēlamās noskaņas un enerģijas. Arī dažādos meditatīvā vadītā transa stāvokļos var atrisināt gan fiziskās, gan garīgās veselības jautājumus.

Ikdienā gatavoju arī zāļu tējas no savā apkārtnē augošajiem un dārzā ieaudzētajiem augiem. Augi ir ne tikai fiziski un enerģētiski aktīvas, bet arī saprātīgas būtnes. Tie dzīvo savu dzīvi, mēs – savu, un reizēm mēs cits citam palīdzam dzīvot. Zināšanas par dzīvēm būtnēm ir vienmēr mainīgas, tāpat kā dzīvības plūsma, tādēļ es nepaļaujos uz fiksētām zināšanām, bet gan uz savām sajūtām un tiešo informāciju. Brīdī, kad ir kontakts starp mani un cilvēku, kas pie manis vēršas, es atveru savu pieeju augu pasaules zināšanām un tā man dod visu, kas šajā momentā šim cilvēkam vajadzīgs. Liela nozīme cilvēka dziedināšanās ceļā ir elpošanai, jo elpa mūs ik brīdi savieno ar visām citām elpojošajām būtnēm, ar visu dzīvo. Arī kontaktu ar augiem veido, ar tiem saelpojoties un apmainoties ar uzmanību. Tie veidi, kā un kādai vajadzībai es lietoju dažādus augus, nav izlasāmi ne grāmatās, ne internetā, jo to es arvien uzzinu no jauna tieši no augu pasaules.  Augi palīdz cilvēkiem risināt ne tikai fiziskās slimības, bet arī psiholoģiskas un garīgas problēmas, jo tiem, tāpat kā cilvēkiem, piemīt gan fiziskais ķermenis, gan spēks un jūtas, gan zināšanas un atmiņas.

Mana sākotnējās izglītība - diplomēta grafiķe un daiļdārzniece. Man tuvas zemes enerģijas, tādēļ nodarbojos arī ar rīkstniecību jeb biolokāciju, nosakot cilvēkam labvēlīgos un nevēlamos āderu starojumus. Savā darbā ar cilvēkiem izmantoju bioenerģētiku, elpošanas tehnikas, mākslas un smilšu terapiju, dabas stihiju spēkus. Praktizēju iekšējos ceļojumus iepriekšējās inkarnācijās un kontaktus ar dažādu energoinformatīvo lauku būtnēm, kā arī dvēseles daļu sakārtošanas metodes. 

Mani galvenie skolotāji – prof. Sergejs Strekalovs (St.Pētrburga) - elpošanas tehnikas un tanspersonālās psiholoģijas semināri par dažādām tēmām; Lucija Sanaja (Lietuva) - šamanisma prakses un sistēmiskie uzstādījumi; Ziedoņa Kārkliņa pirts zinības; Gunta Jākobsone (Latvija) – sistēmfenomenoloģiskā konsultēšana pēc B.Hellingera metodes; dažādi ārzemēs dzīvojoši sistēmisko prakšu meistari (M.Burnjaševs, E.Veselago, N.Bondarenko, M.Varga fon Kibed, Bibi Schreuder, S.Hausner, M.Thorsheim, u.c.). 2005.gadā pēc mācībām centrā “Akvilona” ieguvu VdzL sertifikātu dziednieka darbam; 2016.gadā, beidzot “Dvēseles studiju”, ieguvu Sistēmisko risinājumu asociācijas sertifikātu Nr. SRA 007 sistēmisko risinājumu konsultanta darbam. Neraugoties uz izcilajām personībām, pie kā esmu mācījusies, mani galvenie skolotāji, kā jau šamanim, ir Gara pasaulē un tiek satikti iekšējos ceļojumos.

Šobrīd esmu lektore Kosmozofijas mācību centrā “Saskarsme”, kā arī darbojos biedrībā "Moirunams"izglītības un vides projektos, un savā privātpraksē. Konsultēju individuāli klātienē un onlain vidē. Vadu šamaniskos iekšējo ceļojumu apļus un sistēmisko sakārtojumu grupas - enerģētiskas prakses, piemērotas plašam interesentu lokam - Rīgā un Kurzemē.  Vasarā organizēju un vadu nometnes dabā.

Publikācijas par ezotēriskām tēmām no 2010.gada izdevumos "Spīgana", “Ezotēriskā gadagrāmata”, “Mistērija” un “Taka”. Tematiskā žurnāla "Katram savs dārzs", "Labsajūtas dārzs" autore un "Augu maģija" līdzautore. Par dārzu labiekārtošanu kopš 2007.gada publikācijas žurnālos "Mazdārziņš", "Dārzs un Drava" un citur, arī interneta portālos.

Ja vēlies pieteikties pie manis uz individuālu konsultāciju, raksti vai zvani, sekojot Kontaktiem. Konsultāciju Cenas meklē šeit vai pie pasākuma apraksta. Ja vēlies piedalīties Pasākumos, izvēlies no klātienes vai onlain iespēju piedāvājuma. Ja jūti aicinājumu dziļāk apgūt dažādas prakses manā un man kolēģu vadībā, esi aicināts kādos no manis organizētajiem Mācību kursiem. Jebkurā gadījumā aicinu ieskatīties Bibliotēkā, kur var atrast dažādus manis rakstītus rakstus un arī video. Šī lapa regulāri tiek papildināta, tādēļ pēc kāda laika varēsi atrast atkal ko jaunu!