Pārdzimšanas dienas

PĀRDZIMŠANAS grupa jeb “Nebijušu sajūtu restaurācijas darbnīca” 

Mūsu dzīves uz šīs zemes patiesībā nesākas ar piedzimšanas brīdi, bet jau kādu laiku pirms tam. Šim periodam, kā arī pašai piedzimšanai ir liela ietekme uz mūsu turpmākās dzīves kvalitāti, taču to ne vienmēr apzināmies.


DZIMŠANA VIENMĒR ATSTĀJ PĒDAS turpmākajā liktenī, un tās šķiet nemaināmas, tomēr ir veids, kā var pārrakstīt arī šo primāro programmu – tas notiek pārdzimšanas grupas procesā.
Pārdzimšana ir 1,5 -2 stundu garš pārdzimstošajam cilvēkam veltīts process, kas notiek drošā atmosfērā, ko dod grupas atbalsts un vadītāja meistarība. Prakses būtība ir vēlreiz “iziet” caur savai piedzimšanai, pirmajai pieredzei ‘uzrakstot’ virsū jaunu, kvalitatīvāku, drošāku, miera pilnāku pieredzi.


PĀRDZIMŠANA NOTIEK 3 etapos –
1. Savas inkarnācijas pieņemšana, tagadējās dzīves mērķu un uzdevumu apzināšanās. “Jā” pateikšana materiālajai pasaulei.
2. Intrauterīnās ( mātes dzemdē) pieredzes apzināšanās un korekcija – sākas ar nosacītiem 9 mēnešiem mātes dzemdē un beidzas ar piedzimšanu – fizisku izlaušanos.
3. Atkalsatikšanās ar māti ( vecākiem), bērna vietas pieņemšana un izbaudīšana. Mīlestības plūsmas apzināšanās un ļaušanās tai.


DARBOŠANĀS NOTIEK pamatā fiziskajā līmenī – ar ķermeni un ķermeņa sajūtām, esot ciešā fiziskā kontaktā, taču tas skar arī dziļas jūtas un apziņas paternus. Tādejādi ir iespējams strādāt ar preverbālo pieredzi (primāro, sākotnējo bērna pieredzi šajā pasaulē) ko nevar atklāt pielietojot tikai verbālas tehnikas.


Pārdzimšanas procesus vada GUNTA JĀKOBSONE, psihoterapeite, sistēmisko risinājumu konsultante ar ilggadēju pieredzi individuālu procesu un grupu vadībā.


AICINĀTI pieauguši cilvēki, pārdzimt gribētāji un dzimšanas procesa atbalstītāji – ieguvēji būs visi! Atbalstītājiem būs iespēja būt kādam par mātes, tēva vai dzimšanas ceļu aizvietotāju.


Informācijai – tel. 29393605, epasts: [email protected]

Uz tikšanos jaunā dzimšanas dienā!