Savējais svešais…

Seminārs noticis, tekstam informatīvs raksturs.


Seminārs par adopcijas un audžuģimeņu jautājumiem caur psiholoģiski sistēmisko pieeju. 

Pasākumu vadīs krīžu speciāliste sociālajos un adopcijas jautājumos Gundega Zvaigzne un sistēmiskā darba meistare darbā ar dzimtas enerģijām Marija Sils.

Semināra laikā runāsim par dažādiem psiholoģiskiem aspektiem, iespējamām problēmām un to risinājumiem gan potenciālajiem, gan esošajiem adoptētājiem, gan citiem cilvēkiem, kas ar to mēdz saskarties privātajā ai profesionālajā dzīvē, gan par to, kā savu vietu pasaulē sajust pašiem adoptētajiem, kas nu jau varbūt pieauguši.

Aicināti arī tie, kas paši nāk no viena vai abu audžuvecāku, vai adoptētāju ģimenēm, kas plāno aizbildnību vai adopciju, vai kā citādi saskaras ar šo jautājumu.  Adopcija skar ne tikai tajā tieši iesaistītos, bet arī citus radiniekus, audžubrāļus un audžumāsas, partnerus pieaugušā dzīvē, reizēm pat kaimiņus – esiet gaidīti arī jūs!

Gaidīsim arī dažādu atbalstošo profesionālo jomu pārstāvjus – pedagogus, sociālos darbiniekus, psihologus, ārstus, dziedniecības un sistēmiskā darba praktiķus u.c. - šis būs, iespējams, vēl nebijis skatījums uz divu dzimtu saskares momentiem.

Semināra praktiskajā daļā ne tikai uzzināsiet, arī sajutīsiet caur sistēmisko pieeju – kā jūtas katrs adopcijā iesaistītais cilvēks? Ko katrā dzimtā ienes tie, kas piedalās to savienošanā? Jo katram šajā sarežģītajā ģimenes sistēmā ir sava vieta un tikai tad, ja to jūt un ieņem, var justies līdzsvarā.

Apskatāmie jautājumi:

·        Kāda mēdz būt motivācija adopcijai, cik tā ir veselīga un pamatota?

·         Kas ir adoptētā bērna bagāža, ar ko viņš ienāk ģimenē?

·        Vai manā ģimenē ienāks brīnums? – par audžuvecāku gaidām un sagaidīto….

·        Kā jūtas adoptētais bērns, ienācis jaunajā ģimenē? Kādas ir viņa ilūzijas/ vajadzības?

·        Ar ko jārēķinās pārējiem ģimenes locekļiem? – jo iesaistīti esam visi…

·        Teikt vai neteikt patiesību? – galvenais jautājums daudziem adoptētājiem.

·         Vai es spēšu parūpēties par audžubērnu? - kā apjaust savu patieso potenciālu.

·        Ja viss jau ir sarežģīti… vai un kā kaut ko var ‘labot’ attiecībās?

·        Divu dzimtu spārni – bioloģisko vecāku un audžuvecāku atzīšanas spēks.

·        Audžubērnu ienestais adoptētāju dzimtā – kurš kuram ir vajadzīgs?

·        Katram IR vieta – izslēgšanas un aizvietošanas principi dzimtas sistēmā.

·        Praktisks sistēmiskais modelējošais darbs vietas sajušanai. Savu patieso vietu un visus tai piederīgos ir vērts sajust gan tiem, kas kādreiz pieņemti ģimenē vai ieguvuši vienu audžuvecāku, gan pašiem audžuvecākiem, gan arī bioloģiskajiem vecākiem, un arī citiem iesaistītajiem.

Semināru rīko biedrība “Moirunams”, pēc dalības tajā iespējams saņemt biedrības izdotu apliecību par pieaugušo interešu izglītības papildināšanu.

Vairāk informācijas pa tel. 29393605, e-pasts: [email protected]

Uz tikšanos!