BŪT CITA VIETĀ, JEB AIZVIETOŠANA SISTĒMISKAJĀ DARBĀ 

Sistēmiskie sakārtojumi, jeb izvietojumi, jeb Helingera metode Latvijā jau ir diezgan pazīstama starp tiem cilvēkiem, kas cenšas attīstīt sevi un uzlabot dzīves kvalitāti.

VISBIEŽĀK ŠIS IR GRUPAS DARBS, un tad no malas izskatās, ka sakārtojumā klienta vietā visu darbu paveic tā sauktie aizvietotāji, kas iejūtas elementos, enerģijās, tēlos un to daļās un darbojas, vadītāja virzīti. Sakārtojuma jaudu nosaka daudz faktoru, lielā mērā tieši aizvietotāju enerģētiskā caurlaidība un pieredze. Tai pat laikā – katra klienta sakārtojumā, neredzamu spēku vadīti, nonāk tieši tik un tādi aizvietotāji, kādi viņam ir atbilstoši.

LAI SAKĀRTOJUMS NOTIKTU un būtu patiess, nevis vienkārši lomu spēle, tā vadītājam jābūt kontaktā ar saviem un klienta augstākiem spēkiem, lai kā katrs tos dēvētu. Tas dod iespēju to daļu klienta dzīves, ko viņš ir gatavs atvērt pārmaiņām, viegli ‘nosēdināt’ sakārtojuma telpā, un ielaist aizvietotājus tēlu enerģijās. Sistēmiskais darbs nav gluži psiholoģija, tā nav ezotērika, tā nav arī tīra enerģētika – tas ir vidusceļš starp šīm visām jomām, kam kvalitāti dod vadītāja paša garīgā prakse un attīstība. Tādēļ pie dažādiem vadītājiem aizvietošana notiek diezgan atšķirīgi, un mums katram ir iespēja izvēlēties to, kas ir visatbilstošākais dotajā brīdī.

PAR AIZVIETOTĀJIEM un aizvietošanas fenomenu šajā jomā ir visvairāk neizpratnes un jautājumu. Vispirms jau – kāds šiem cilvēkiem prieks nākt un just, bieži vien nepatīkamas emocijas, cita cilvēka vietā un vēl maksāt par to?! Otrs jautājums, kas bieži apceļas – kā gan var ticēt tam ko jūt un saka kaut kāds cits cilvēks un kāda tam vispār jēga? Un trešais – vai tad, ja tas ir patiesi, tas ir droši pašam aizvietotajam, vai nevar ‘pielipt’ kaut kas no aizvietotā tēla enerģijas?

KAS ĪSTI IR AIZVIETOŠANA SISTĒMISKAJĀ DARBĀ?
Vispirms jau šis ir piedzīvojums, kas ļauj izbaudīt gan sen zināmas, gan nekad nebijušas sajūtas, kas dod tādu pieredzi, kāda ikdienas dzīvē nav pieejama. Būšana kādā citā dzīves Laukā dod iespēju paskatīties no malas uz notikumiem, uz dažādiem dzīves līkločiem un iešūpo mūsu enerģijas kādā jaunā ritmā.

AIZVIETOŠANA ĻAUJ IEKUSTINĀT un pat atrisināt kādus aktuālus savas sistēmas sižetus, jo, kā likums - katru aizvietotāju katrā reizē (neapzināti) ieliek tieši tajā tēlā un enerģijā, kas tam ir personīgi vai sistēmiski tieši šajā brīdī visvairāk atbilstošas, tātad – nekad ne nejauši. Tāpat nekas svešs nepaliek aizvietotāja laukā, jo tam tur nav pie kā piestiprināties. Šīs abas aizvietošanas aksiomas garantē aizvietotāja drošību jebkādā procesā.

ŠIS IR VEIDS, KĀ UZTICĒT šo vienu savas dzīves brīdi augstākiem spēkiem un ļauties tam, lai tie mūs katru ieliek tieši tajā spēka punktā, kas ir vispiemērotākais. Aizvietotājs katru reizi sakārto arī kādu daļu savas sistēmas - tik, cik tajā reizē viņa dvēsele spēj iznest. Aizvietošanas fenomens ļauj notikt tam, kas ir tieši tagad un tieši te visvairāk vajadzīgs katram procesa dalībniekam. Zemapziņas vadībā katrs sakārtojuma dalībnieks nokļūst tieši sev visatbilstošākajā tēlā un enerģijās.

AIZVIETOŠANA VEICINA PAĻAUŠANOS uz lielākiem spēkiem, kas patiesībā vada sakārtojuma procesus. Tā ir garīgi enerģētiska prakse, kas mūs katru reizi no jauna savieno ar mūsu dzimtu un dvēseli.

REGULĀRA DARBOŠANĀS kā aizvietotājam ļauj sagatavot sevi sava Lauka pārmaiņām, ja tiek gaidīts savs sakārtojums. un ir vislabākais veids, kā nostiprināt sava personīgā sakārtojuma rezultātu un veicināt vieglu un organisku tā ienākšanu dzīvē.

AIZVIETOTĀJA UZDEVUMS ir uz brīdi kļūt par Lauka kārtošanas “instrumentiem” - just un būt uzmanīgiem pret sava ķermeņa impulsiem, emocijām, domām. Vērot sevi, izjust un apzināt notiekošo, ļauties enerģiju plūsmām, paļauties uz augstākiem spēkiem un vadītāju. Aizvietotājam ir svarīgi arī akumulēt sevī iegūto pieredzi pēc sakārtojuma. Šis ir pienākums pret sevi, lai no procesa būtu maksimāls ieguvums, un reizē devums sakārtojuma pasūtītājam. Sistēmiskie procesi sākas un beidzas ilgi pirms un pēc paša sakārtojuma, un tas, cik labi aizvietotājs pieņem notikušo, palīdz arī citiem tā dalībniekiem.

AIZVIETOTĀJA NOZĪMĪGĀKAIS IEGUVUMS vienmēr ir sakārtota kāda daļa sava Lauka! Tieši tādā mērā, kādā aizvietotājs iesaistījies sistēmiskajā darbā, tiek kustināts un kārtots arī viņa Lauks. Atšķirība – tas nenotiek pēc pasūtījuma, tā ir “loterija” – kāda Lauka daļa šai reizē tiks savesta kārtībā. Šī daļa ir tematiski atbilstoša sakārtojumā notikušajam, tā var būt personīgās dzīves, tuvākās ģimenes, dzimtas tālāko atzaru vai dvēseles pagātnes Lauka daļa.

ŠĪ IR ARĪ IESPĒJA IEPAZĪT vēl nezināmus savas personības un dvēseles nostūrus. Cik daudzi ir atklājuši savus resursus, talantus, uzdrīkstēšanās un nezināmas īpašības sakārtojuma laikā! Cita ādā esot mēs varam izdarīt to, ko savā līdz šim neatļāvāmies. Varam piedzīvot kaut ko ikdienā neiespējamu – brīdi būt (nevis tēlot!) kā pretējā dzimuma pārstāvji, kā zīdaiņi un vecīši, kā senos laikos dzīvojoši cilvēki, kā eņģeļi un dvēseles daļas, kā ēkas un zemes, kā valstis un to režīmi, kā lielas un cilvēkam tālas enerģijas, u.t.t. Aizvietošana ir īsta “Nebijušu sajūtu restaurācijas darbnīca”! Tas ir ļoti aizraujošs process, kas nekad neatkārtojas, kas ar katru reizi kļūst jaudīgāks un dara tā darītāju pilnvērtīgāku un iekšēji bagātāku. Turklāt tas palīdz savas izjūtas un izpausmes arī pārvaldīt, kas ļoti noder ikdienas saskarsmē.

... Marija Sils, sistēmiski šamanisko prakšu meistare
(par iespējām pabūt aizvietotājos skaties Kalendārā )
// foto fons no interneta plašumiem //