Garīgie pavadoņi

Jeb Gara lauka turētāji - tie ir cilvēki, kas paši apzināti iet savas lielās pieredzes uz Zemes un ir gatavi palīdzēt citiem šajā ceļā. 

Pašlaik kurss ir jau sācies, nākamo plānojam uzņemt 2026.gada pavasarī...

Garīgā attīstība nav tikai vienmērīgs ceļš uz gaismu… tā bieži vien notiek caur krīzēm, caur maldiem, caur pieņemšanas un atlaišanas procesiem. Šo ceļu ir vieglāk iziet, ja ir pieejams kāds, kas, nešķirojot nevienu pēc reliģiskās vai konceptuālās piederības, var sniegt skatu no malas un BŪT blakus, kad vajag.

Kursu var apmeklēt arī sevis paša garīgajai attīstībai un stabilitātei, neatkarīgi no tā, kādā virzienā vai mācībā tā notiek, ja vien ir atvērts prāts un vēlme ieraudzīt Savu patiesību.

Kursa veidotāji ir Marija Sils un Reinis Ziļevs, bet nodarbības un lekcijas vadīs arī citi Latvijas meistari (lasi zemāk šai lapā).

Kurss plānots gandrīz 2 gadu garumā, ar 3 virtuālajiem vakara vebināriem mēnesī +  klātienes nedēļas nogalēm reizi mēnesī. Klātienes nodarbības notiks Tukuma novadā, gleznainā viesu namā meža ielokā (no septembra līdz aprīlim) un enerģētiski spēcīgā mežā pie Milzkalna (vasarā) .

Dabai un tās Gariem šajās nodarbībās ir liela nozīme, jo tie ir visiem pieejami Lielākie spēki šajā pasaulē, tāpēc daudz darbosimies ārpus telpām, iesim mežā un runāsimies ar tā iemītniekiem.

Programmā ir pamatnodarbību grafiks un arī papildus vai alternatīvas iespējas nodarbībām, kas varētu būt jau apgūtas citur  Precīzus nodarbību laikus un saturu izsūtīsim tiem, kas būs pieteikušies.

Šī ir pieaugušo interešu izglītība, kurā iegūtās zināšanas varēsiet lietot papildus savai pamata profesijai.

Šis kurss var noderēt visiem, kas nodarbojas ar sevis pilnveidošanu garīgā ceļā, un it īpaši tiem, kas strādā ar cilvēkiem - skolotājiem, psihologiem, dziedniekiem, sistēmiskā lauka turētājem, jogas treneriem, koučiem, meditāciju vadītājiem u.c.

MŪSU PAMATA PRINCIPI:

Autentiskums – mēs nepārstāvam nekādu noteiktu mācību. Mēs pārstāvam savas Dvēseles zināšanu, kas no Gara stīgas nonāk cilvēku laukā. Tādēļ mēs neveidojam sev sekotājus, mēs aicinām katru atrast veidu, kā sekot sev, savai Dvēselei, savam garam – kopt un turēt savu garīgo lauku.

Ētiskums – darīt labāku savu dzīves telpu saskaņā ar savu sirdsapziņu, ne ar kādiem ārējiem noteikumiem. Godīgi un saskaņā ar to, kādu pasauli vēlamies redzēt. Jo smalkākā plānā, jo tuvāk radīšanai, jo tīrāk un skaidrāk.

Līdzsvars – starp dot, ņemt un radīt, esot trejādībā un dzīvā ritmā. Attiecībās, zināšanās, rīcībā, enerģijā, pieņemšanā un ieguldījumā.

Dabiskums – kā saskaņa ar dabu. Ar apkārtējo dabu, ar cilvēcisko dabu, ar neredzamās, smalkās pasaules dabu, kas pieskaras mums visās dabas izpausmēs.

Attīstība – katra jauna diena ir par soli savādāka, kā iepriekšējā. Viss, kas ienāk kādā laukā, nes pārmaiņas. Dzīvība ir harmoniska mainība.

Atbildība – ikkatrs atbild tieši un vienīgi par sevi un savu ietekmes lauku visā pilnībā. Atbildības apjoms atbilst ietekmes apjomam un radīšanas rezultātam.

Brīvība – jo pilnīgākas, plašākas, skaidrākas un daudzveidīgākas ir mūsu Dvēseles, jo lielāka ir to izvēles un rīcības brīvība.

ŠAJĀ KURSĀ VARĒS APGŪT:

* Pasaules un cilvēka energoinformatīvā lauka pamatus, ciklā «Dvēsele Pasaulē» 

* Garīgo un reliģisko prakšu vēsturi

* Ētiku un apzinātību garīgā ceļa gājējiem

* Psiholoģijas pamatus saziņai un krīzēm

* Sistēmiskā lauka uzbūvi un turēšanu

* Šamanisko mācību teoriju un praksi

* Garīgo ceļu riskus un resursus

* Traumu veidus un to dziedināšanu

* Bioenerģētiku un elpošanas prakses

* Mākslas un skaņu terapijas pamatus

* Saikni ar Augstākiem spēkiem

* Meditāciju un vadīto transu

* Sadarbību ar Dabas spēkiem

* Maģisko ceļu veidus un lamatas

* Darbu ar Spēka augiem

* Konsultēšanas praksi

Kursa laikā katram būs iespēja doties 1 dvēseles ceļojumā (ar vai bez spēka augiem) ar Reini Ziļevuun saņemt individuālu bioenerģētisku auras kārtošanas procesu pie Marijas Sils, kas īpaši svarīgi tiem, kas pieredzējuši pēdējo gadu medicīniskos eksperimentus - garīgā ceļā tam ir nozīme. Šī 1 reize ceļojumā un 1 reize auras balansēšnā papildus pamatprogramai ir obligātas visiem.

Lai veiksmīgi pabeigtu kursu, jābūt 80% apmeklējumam klātienes nodarbībās + ieskaitītam vebināru apmeklējumam. Kursa noslēgumā gaidīsim no katra dalībnieka stāstījumu rakstveidā un mutiski par savu garīgās attīstības ceļu un no tā izrietošiem secinājumiem.

Vebināriem būs video ieraksti. Iespēju robežās ierakstīsim audio no klātienes nodarbībām, tomēr ne vienmēr un ne no praksēm. Lai pēc ierakstu noskatīšanās būtu ieskaitīts apmeklējums, mēs aicināsim iesūtīt atbildes uz vebinārā dzirdamiem jautājumiem un vērojumus par attiecīgām tēmām.

Dalības maksa mēnesī:

Fiksētā maksa par nodarbībām 160,- eiro Tas ietver 3 vebinārus x 20 e + nedēļas nogali (piektdienas vakars līdz svētdienas vakars) 100,- e.

+ mainīgā maksā par klātienes dzīvošanas un ēšanas izdevumiem,  patreiz 80,- e (mainās atkarībā no dalībnieku skaita un nodarbību vietas)

Neesot klātienes nodarbībā, nodarbību maksa mēnesī nemainās, bet nav jāmaksā dzīvošanas izdevumi.  Iesakām tomēr būt klāt visās reizēs.

Iestājoties, lūgsim Jūs katru parakstīt vienkāršu līgumu, kurā atrunāti pamata nosacījumi mūsu veiksmīgai sadarbībai, kā arī mūsu un jūsu atbildības.

Aizpildot pieteikuma formu, ir lūgums uzrakstīt īsu motivācijas pamatojumu mācībām šajā kursā, lai mums būtu skaidrāks dalībnieku interešu loks. Ir arī jautājums par to, no kuras vietas brauksiet, lai būtu iespēja pēc vēlēšanās kooperēties līdzbraukšanai tiem, kas brauc no tālākām vietām.

____________________________________

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

pa tālruni: 29393605 (Marija) vai t: 26554795 (Reinis)

e-pastā: [email protected]

Sekojiet jaunai informācija par kursu un tā vadītājiem šeit!

_____________________________________

Nodarbību vadītāji:

Marija Sils dabas dziedniecības un sistēmiskā lauka turēšanas meistare, cilvēku un augu enerģētikas speciāliste, cilvēks ar šamaņa būtību. 

Kursā vadītās tēmas -  darbs dvēseles laukā, sistēmiskais darbs, bioenerģētiskās un apzinātības prakses, maģija, meditācija, lauka turēšana un vadīšana, un dažādi veidi, kā palīdzēt cilvēkam būt savā patiesajā, neidealizētajā ceļā un noturēties tajā. 

Marija par sevi: Mana pārliecība – redzamā pasaule ir neredzamās pasaules atspulgs, tādēļ, palīdzot cilvēkiem un pasaulei, es darbojos nevis fiziskā, bet energoinformatīvā laukā. Jau kopš bērnības brīvi komunicēju ar augiem un akmeņiem, kā arī ceļoju  iepriekšējās dzīvēs un citos dvēseles plānos. Esmu šamanis kopš dzimšanas, man tuvas šim pasaules skatījumam atbilstošās prakses. Pašlaik savas zināšanas rakstiski un mutiski dodu tālāk topošajiem dziedniekiem, sistēmiskā lauka kārtotājiem un citiem interesentiem, kā arī palīdzu cilvēkiem atrast savu veselumu. Veselums ir ne tikai veselība, bet arī sakārtota enerģētiskā pasaule, savākta vienkopus izkaisītā uzmanība un dvēseles daļas, izlīdzinātas attiecības dzimtā, izlīgums ar pagātni, ar pasauli, un kontakts ar savas dvēseles augstāko būtību. Mana pamatprakse pašlaik ir sistēmiski šamaniskās metodes, kas balstās sistēmfenomenoloģijas teorijā un praksē. Šīs metodes strādā ar cilvēka smalko plānu un tiem lielajiem kanāliem, energoinformatīvajām sistēmām, kas mūs veido - ar dzimtas un dvēseles kanālu.  

Man vienmēr ir gribējies radīt. Kādreiz šo vēlmi centos piepildīt, studējot Mākslas akadēmijā grafiku un vadot mākslas terapijas nodarbības, bet tagad vairāk sliecos uz radīšanu AIZ materiālās pasaules robežām, radot dzīvi, notikumus, sadarbojoties ar lielākiem Radītājiem un pakāpeniski ierādot šo mākslu arī citiem, kas jūtas tam gatavi. Viens no radīšanas posmiem ir pārradīšana, jeb transformācija, kas esošo radīšanas un noārdīšanās ķēdi pagriež citā virzienā. Te jāsaprot, ka viss, kas rodas, kādreiz izirst, dodot vietu kam jaunam. Tāpat kā nevar tikai ieelpot, jo jābūt arī izelpai, nevar nemitīgi radīt, jābūt arī iziršanas brīžiem. Tie parasti cilvēkiem nepatīk, jo iet kopā ar skumjām, sāpēm un citām līdzīgām izjūtām, bet tie ir nepieciešami tālākai dzīvības plūsmai, tālākai radīšanai. Kursā ierādīšu gan to, kā ieiet iziršanas un atvadu procesos, kā tiem iziet cauri, un kā radīt savu pasauli no jauna.


Reinis Ziļevs pavadonis, seno atmiņu glabātājs, Dvēsele, kuras uzdevums ir palīdzēt citām dvēselēm, esot materiālās pasaules iemiesojumā aizklauvēties līdz Cilvēka apziņai, lai tā atceras, kas ir pirmsākums un kurp mēs ejam. Kāda ir katra dzīves jēga.

Kursā vadītās tēmas: dvēseles ceļojumi, šamaniskās un dabas prakses, ētika, realitātes vadība, garīgo ceļu riski, darbs ar augstākiem spēkiem, Laika līniju un rituālu prakses, u.c.

Reinis par sevi un dzīvi: Ir daudz dažādi ceļi, caur kuriem man ir dota iespēja pildīt savu misiju - Svēto augu ceremonijas, šamaniskie ceļojumi, iepriekšējo dzīvju pieredžu integrācija, psihoemocionālo traumu transformācija caur lieka līnijas dziedināšanu, vadītās meditācijas ar rīkles dziedājumiem un Tibetas bļodām, elpošanas meditācija. 
Ikdienā nu jau gandrīz 20 gadus mans darbs saistīts ar apmācībām un konsultācijām. Vadu dažādus seminārus un kursus uzņēmumiem, NVO sektoram par sadarbību, komunikāciju, konfliktu risināšanu, projektu vadību u.t.t. Pēdējos 9 gadus strādāju arī individuāli kā Cilvēka izaugsmes treneris un konsultants dažādās krīzes situācijās.

Šad un tad es vēroju savus zirgus. Tie daudz mēdz parādīt, ja prot lūkoties, ir pacietība un vēlme izzināt. Zirgs ir bīstams dzīvnieks - sver kādus 500 – 700 kg. Esmu piedzīvojis situāciju, kad šāda masa pēkšņi maina trajektoriju un tu patrāpies tai ceļā. Ķermenis lido vairākus metrus, līdz ar dobju būkšķi atsitas pret ābeli. Tas vēl 20 minūtes nevar atgūties un piecelties. Zirgs ir bruņots ar spēcīgām kājām, cietiem nagiem apakštasītes izmērā. Saņemot šādas kājas spērienu pa galvu, iznākums ir praktiski drošs – nāve. Tāpat zirgam ir spēcīgs žoklis un tas var Cilvēkam nokost pusplaukstu, kā spičku. Patiesībā Cilvēkam no šāda varena briesmoņa būtu paniski jābaidās....
Es vēroju savus zirgus un apzinos – ja tiem nebūtu bail no manas enerģijas, pārliecības un iekšējā spēka, tad es viņu priekšā fiziski ar visu savu lielo augumu un skaļo balsi esmu tāds niecīgs vārgulis. Taču man ir zināšanas, kuras ļauj mijiedarboties ar zirgiem ne no spēka pozīcijas, jo šādā cīņā es noteikti zaudētu. Tie man neuzbrūk un padod ceļu, kad es nāku, tie nāk līdzi kā bara vadonim. Kā stiprākajam, kam tie izrāda cieņu. Taču stiprāks es esmu tikai zināšanās un pārliecībā. Fiziski zirgi ir gan spēcīgāki, gan veiklāki par mani. Ja dzīvnieki šo visu zinātu, būtu brīvi no bailēm, tad nekalpotu nevienam Cilvēkam, tad paši izvēlētos vai būt Cilvēka tuvumā vai nē. Tā notiek manā sētā.

Bailes rada ilūzijas un tās kropļo mūsu realitāti. Zināšanas ir katrā no mums un tās tikai jāatceras. Tās ir katrā Dvēselē. Jāatrod atslēga piekļuvei. Tikai tad Cilvēks var kļūt pilnīgi brīvs no bailēm, ilūzijām, aizspriedumiem. Tikai tad Cilvēks var patiesi sajust veselumu un harmoniju ar visu kas ir ap mums. Tikai tad Cilvēks var kļūt par laimīgu, harmonisku Radītāju. Tikai tad Cilvēks var sākt patiesi mīlēt sevi un pasauli.


Silva Ziļeva - cilvēku un dabas būtņu dvēseļu pazinēja un vienotāja, pedagoģe ar pieredzi darbā ar lieliem un maziem cilvēkbērniem.

Kursā vadītās tēmas: saskarsmes psiholoģijas pamati, atbalsts krīzēs, psiholoģijas prakse un metaforu asociatīvās kārtis

Silva par sevi: esmu Silva, dzimusi un uzaugusi pilsētā, bet sirds mani vienmēr vilka uz laukiem pie dabas  un dzīvniekiem laukos, un, kopš pieaugu, radās izdevība, un esmu piepildījusi savu sapni. Paralēli tam visam esmu studējusi psiholoģiju un pedagoģiju, kā arī strādājusi mācību centros par pasniedzēju, dibinājusi kopā ar vīru savu apmācību kompāniju un konsultējusi uzņēmumus par psiholoģisko klimatu uzņēmumos, savstarpējās komunikācijas uzlabošanu un šo prasmju attīstību.

Draugi mani sauc par Meža Meitu, jo daba, mežs, augi un dzīvnieki ir tā vide, kur jūtos vispatiesāk pati es. Lai izprastu savu patieso vietu dzīvē, esmu cilpojusi pa dažādiem izglītošanās koridoriem, meklējusi iespējas papildināt zināšanas dažādos ārvalstu semināros un kursos. Vienmēr bijusi laimīga atgriezties mājās Latvijā, sajūtot, cik īpaša šī zeme ir man. Mans lielākais sasniegums dzīvē ir tas, ka izdevies nolīdzsvarot personīgo, darba un ģimenes dzīvi. Esmu uzaudzinājusi 4 meitas un dažādos dzīves posmos kā audžumāte bijusi 4 puišiem - pusaudžiem, bez tam papildinājusi zināšanas tieši šajā lauciņā - kā tikt galā ar sarežģītām attiecībām. Brīvlaikos mūsu mājas kļūst par nometnes vietu bērniem, kas vēlas iepazīt sevi, dabu un dzīvniekus.

Lai spētu strādāt ar citiem cilvēkiem, pirmais solis ir - izprast un sakārtot sevi, savu dzīvi, citādi mēs, strādājot ar klientiem, spoguļojam un risinām savas problēmas. Mana loma šajā kursā ir - ievest  psiholoģijas pamatu zinībās – gan teorētiskās, gan praktiskās.


Solvita Elerta - teologs ar specializāciju komparatīvajā reliģiju zinātnē. 

Kursā vadītās lekcijas -  reliģiju vēstures pārskats

Garīgā ceļa gājējiem parasti nākas saskarties ar kādu no pasaules lielajām reliģijām, vai kādu jauno reliģisko virzienu pat tad, ja izvēlētais garīgās attīstības virziens nav reliģisks.  Tādēļ pamatzināšanas par reliģiskajiem virzieniem un to attīstību ir nepieciešamas darbā ar garīgajām krīzēm.

Solvitas zinātniski pētnieciskais darbs doktorantūras studijās veltīts kristīgās baznīcas ikonu teoloģijas pētniecībai Latvijā, taču intereses sniedzas pāri kristīgās doktrīnas robežām. Reliģijas vēstures lekciju ciklā tiks  aplūkotas Pasaulē izplatītākās reliģijas vēsturiskā un mūsdienu kontekstā, nostiprinot izpratni par reliģiskajām norisēm Latvijā. Tiks aplūkotas Pasaules lielākās reliģijas: budisms un tā virzieni; kristietības rašanās vēsturiskie apstākļi, idejiskie avoti, pamatjēdzieni un konfesiju atšķirības; islāms tā rašanās un galvenie virzieni, kā arī īss ieskats modernajās reliģijās (bahāisms, neopagānisma virzieni).Inga Graumane Skaņu terapeite, diriģente, gongu meistare,  balss iespēju pārzinātāja. mūzikas terapijas pasniedzēja, pirtniece.

Kursā vadītās nodarbības: skaņu terapijas pamati un balss vadīšana

Skaņu terapija kļūst aizvien aktuālāka, jo ceļas visu cilvēku vibrācijas un mēs kļūstam uzņēmīgāki pret skaņas dziedinošo viļņu iedarbību. Skaņa bieži vien īsā laikā izdara to, ko ar vārdiem nevar panākt vai arī tas prasītu daudz vairāk laika. Skaņu terapija labi papildina arī bioenerģētiskās un meditatīvās prakses, tā ved cilvēku tuvāk savai būtībai, tā var celt un ielaist zemzemē, ievest transā un aizvest tālu pāri materiālās pasaules robežām. 

Inga strādā ar Tibetas dziedinošajām bļodām un citiem instrumentiem, ko ierādīs arī šajā kursā. Darbs ar skaņu ir arī ceļš pie sevis, sevis labāka sajušana un sadzirdēšana. Inga bieži darbojas kopā ar vīru Andri Graumani, vada gongu skaņu peldes, šamanisko bungu radīšanas darbnīcas un visdažādāko autentisko instrumentu dziedinošās sesijas. 

Viens no svarīgākajiem instrumentiem darbā ar cilvēkiem ir balss, tādēļ tik svarīgi prast to atvērt un vadīt. Daudziem cilvēkiem šķiet, ka, lai strādātu ar balsi, jābūt apveltītam ar kādām īpašām dotībām, taču tā tas nav - mēs visi skanam un ievibrējam caur balsi pasauli. Inga prot veiksmīgi aizgaiņāt šos aizspriedumus un palīdz ieskanēties arī tiem, kas līdz šim to neuzdrošinājās.


Ģirts Laube - elpotājs un elpinātājs, Pērles Baltās mājas kopienas turētājs, kokļu un citu koklietu meistars.

Kursā vadītās nodarbības: dziļā un atdzimšanas elpošana

Kad cilvēks nāk pasaulē, viņš izdara pirmo ieelpu, un pasaule caur to ienāk viņā... Kad cilvēks aiziet no pasaules, viņš izdara pēdējo izelpu un pasaule caur šo ķermeni vairs neizpaužas. Pa vidu starp šiem diviem notikumiem mēs izdarām daudzas ieelpas un izelpas, bet visbiežāk tās ir neapzinātas. kad mēs sākam elpot apzināti kad mēs ļaujam pasaulei sevi elpināt dziļāk un intensīvāk, kā ikdienā, tā mums atsaucas un kaut ko mūsos izmaina. Kursa ietvaros būs iespēja sevi atjaunot caur dziļās cirkulārās un atdzimšanas elpošanas praksēm.

Cilvēka atmošanās pamatā ir elpas spēks. Izmantojot apzinātu elpošanu, mēs varam noenkuroties pašreizējā brīdī, atbrīvot sastingušas emocijas un paplašināt savu apziņu ārpus prāta ierobežojumiem. Tas ir svēts instruments, kas aicina mūs  savienoties ar savu patieso būtību, vadot sevis izzināšanas, sevis pārvaldīšanas un dziļas saiknes ar apkārtējo pasauli ceļojumā.Ingrīda Bondare - fizioterapeite, sistēmisko sakārtojumu vadītāja, atkarību dziedinošās programmas 12 soļu metodes praktizētāja.

Kursā vadītās tēmas: darbs ar atkarībām un ķermeniskā terapija 

Atkarības mēdz būt dažādas - gan fiziskas, gan emocionālas, gan arī garīgas. Tās vienmēr aizpilda kādu lielu iekšēju tukšumu un tām vienmēr ir dziļi cēloņi, uz kuriem pašam cilvēkam ir nepanesami grūti paskatīties. No tām nav garantēti pasargāts neviens, arī garīgā ceļa gājēji, jo garīgums pats par sevi nenodrošina atkarību neesamību. Ingrīdas nodarbība par atkarībām palīdzēs ieraudzīt to cēloņus un izprast, kāds ir ceļš UZ atkarību un NO tās ārā. 

Savukārt ķermeniskās terapijas nodarbībās varēsiet iemācīties, kā izveidot labu kontaktu ar savu ķermeni, kā caur to iegūt sazemējumu, kā atslābināties un rast mieru sevī. Viss, kas ar mums  šajā pasaulē notiek, atstāj savu nospiedumu mūsu dvēseles mājvietā - ķermenī un vēlāk atbalsojas mūsu dzīves notikumos, emocijās un domās. Caur katru no šiem ceļiem mēs varam tikt klāt savai pieredzei un iedot tai tās īsto vietu - tad tā no traucējošas kļūst par atbalstošu pieredzi.