Sistēmiski šamaniskas pārdomas kristīgajos Ziemassvētkos.

 

Šodien snieg, daudz un vējaini, un putina zemi ar debesīm kopā. Un tas man dod iemeslu aizdomāties par visa vienotību un katra vietu šajā vienotībā. Sistēmiskā darba pamatprincips – katram ir sava vieta sistēmā un viss kopā veido veselumu – skan skaisti, bet ikdienā ar to nav viegli…. Jo ikdienā, un pēdējā laikā aizvien vairāk, ienāk agresija, vardarbība, nodevība, bailes, apspiešana, izmantošana, meli un citas nejaukas lietas.
Šeit būs mans veids, kā tam iedot vietu – īsto vietu, lai man un katram, kas to mēģina darīt, rodas iespēja izvēlēties un būt tieši savā dzīve, savā izvēlē. Jo man vajag MANU vietu un manu dzīvi, ko es varu ieņemt, ja redzu citu vietas viņu vietās.
Es esmu pasaules daļa un kaut kur manā sistēmā ir viss, ko es redzu pasaulē, tāpēc:  


Es redzu, ka pasaulē ir dažu cilvēku tieksme ar varu apspiest citus cilvēkus un dzīvot uz citu cilvēku rēķina. Es redzu citu cilvēku tieksmi būt pakļautībā un bailēs no varas nesējiem. Es to redzu un dodu tam vietu tur, no kurienes tas ir nācis – jo tur tam ir īstā vieta, NE šeit un tagad, ne manā dzīvē.
Ja Tu, cilvēks, kas grib citus apspiest un izmantot, esi savā laikā un vietā, tad Tu neesi manā laikā un vietā. Es redzu tevi tavā vietā. Es pateicos tev par to, ka Tu piedzīvo šo vēlmi apspiest un izmantot, jo, ja Tu to dari, es to varu vairs nedarīt. Es atbrīvoju tevi un Tu mani.


Es redzu, ka pasaulē ir daudzu cilvēku vēlme dzīvot melot, slēpt patiesību un manipulēt ar citiem. Es redzu citu cilvēku vēlmi būt muļķiem, akli ticēt šiem meliem, sagrozīt patiesību un bezatbildīgi ļauties manipulācijām. Es to redzu un dodu tam vietu tur, no kurienes tas ir nācis – jo tur tam ir īstā vieta, NE šeit un tagad, ne manā dzīvē.
Ja Tu, cilvēks, kas grib gūt varu un klausīt tai caur meliem un manipulācijam, esi savā laikā un vietā, tad Tu neesi manā laikā un vietā. Es redzu tevi tavā vietā. Es pateicos tev par to, ka Tu piedzīvo šo vēlmi melot un manipulēt, jo, ja Tu to dari, es to varu vairs nedarīt. Es atbrīvoju tevi un Tu mani.


Es redzu, ka pasaulē ir pilns ar nodevību starp tuvākajiem, alkatību un nosodījumu. Es redzu citu cilvēku vājumu nodevības priekšā, pakalpību un piekrišanu negodīgai rīcībai pret sevi un citiem. Es to redzu un dodu tam vietu tur, no kurienes tas ir nācis – jo tur tam ir īstā vieta, NE šeit un tagad, ne manā dzīvē.
Ja Tu, cilvēks, kas grib dzīvot nodevībā, alkatībā un gūt apmierinājumu uz citu rēķina, esi savā laikā un vietā, tad Tu neesi manā laikā un vietā. Es redzu tevi tavā vietā. Es pateicos tev par to, ka Tu piedzīvo šo vēlmi būt vājam un nodevējam, jo, ja Tu to dari, es to varu vairs nedarīt. Es atbrīvoju tevi un Tu mani.


Es redzu, ka pasaulē ir cilvēku rīcība, kas atbilst totalitārai diktatūrai, genocīdam un fašismam, kam vieta bija gadu simteni atpakaļ un vēl tālāk. Es redzu citu cilvēku vēlmi būt piederīgiem un pakļāvīgiem šai diktatūrai, genocīdam un fašismam, kas paceļas no pagātnes un kļūst redzams tagadnē. Es zinu un redzu, ka katra šobrīd pasaules procesos iesaistīta cilvēka dzimtas un dvēseles pagātnē ir cilvēki, kas savā laikā bija iesaistīti fašisma vai padomju totalitārisma, vai kādā senākā diktatūrā. Es to redzu un dodu tam vietu tur, no kurienes tas ir nācis – jo tur tam ir īstā vieta, NE šeit un tagad, ne manā dzīvē.
Ja Tu, cilvēks, kas apzināti vai neapzināti nes pasaulē diktatūru, genocīdu un fašismu, esi savā laikā un vietā, tad Tu neesi manā laikā un vietā. Es redzu tevi tavā vietā. Es pateicos tev par to, ka Tu piedzīvo šo vēlmi būt genocīda diktatoram un fašistam, jo, ja Tu to dari, es to varu vairs nedarīt. Es atbrīvoju tevi un Tu mani.


Es redzu, ka pasaulē ir ļaunums un karš. Es redzu cilvēku piekrišanu tam un kalpošanu tam. Es to redzu un dodu tam vietu tur, no kurienes tas ir nācis – jo tur tam ir īstā vieta, NE šeit un tagad, ne manā dzīvē.
Ja Tu, cilvēks, kas grib karot apzinātā vai neapzinātā ļaunumā, esi savā laikā un vietā, tad Tu neesi manā laikā un vietā. Es redzu tevi tavā vietā. Es pateicos tev par to, ka Tu piedzīvo šo vēlmi pec ļaunuma un kara, jo, ja Tu to dari, es to varu vairs nedarīt. Es atbrīvoju tevi un Tu mani.


Es redzu, ka pasaulē ir daudzu cilvēku vēlme dzīvot mīlestībā, saticībā un godīgā pastāvēšanā par sevi. Es redzu citu cilvēku vēlmi tam sekot un censties nest prieku pasaule Es to redzu un dodu tam vietu tur, no kurienes tas ir nācis – jo tur tam ir īstā vieta. Un es saku tam JĀ un to ielaižu savā dzīvā tik, cik tajā ir vietas,
Ja Tu, cilvēks, kas grib dzīvot mīlestībā un saticībā, kas vairo prieku un mieru savā pasaulē, esi savā laikā un vietā, tad Tu VARI būt arī manā laikā un vietā. Jo manā pasaulē ir izbrīvēta vieta mīlestībai caur īstās vietas iedošanu meliem, fašismam un ļaunumam. Es pateicos tev par to, ka Tu piedzīvo šo mīlestību, jo, ja tā ir tavā pasaulē, tā var būt arī manējā. Es atbrīvoju tevi un Tu mani, jo mīlestības pietiek mums visiem, man nevajag tavu un tev nevajag manu.
Sniegs snieg, sniega pietiek visiem. Mīlestības arī.


Marija Sils
24.12.2021.