Āderes

Rīkstniecība. Biolokācija.

Mūsu planētu satur un caurvij vairāki zemes enerģiju režģi, kas ietekmē visu dzīvo būtņu, arī cilvēku, dzīvi un veselību.

Ūdens āderes ir nepieciešamas tīra ūdens ieguvei, taču veselību tās ietekmē negatīvi – ir zināms, ka uz tām nedrīkst gulēt vai ilgstoši atrasties. Ja jūs nomoka iekšējo orgānu slimības, galvassāpes vai bezmiegs – pārbaudiet, vai neguļat uz āderēm!

Daudzi cilvēki paši ar rīksti, rāmīti vai gredzenu var noteikt āderu enerģijas, tikai nav praktizējušies to darīt un neatšķir āderes no citām zemes enerģijām. Tieši Baltijā ir ļoti daudz āderjūtīgu cilvēku.

Uz ūdens āderēm droši var izvietot darbavietu pie datora, kā arī citas elektroierīces. Mūsu dzīvi ietekmē arī uguns āderes un tektoniskie lūzumi. Uguns āderu enerģija ir karsta, tās vēlams ņemt vērā, ceļot pirti – interesanta ir pirts, kur gara mešanas vieta ir uz uguns un ūdens āderu krustpunkta. Uz tektoniskajiem lūzumiem gan nevajadzētu atrasties nekādā gadījumā, tās ir Zemes izelpas vietas.

Svarīgākie ir āderu krustpunkti un to enerģētiskās plūsmas.

Vislabāk āderes noteikt jau pirms mājas celšanas vai iegādes, taču reizēm to starojumu var nobīdīt vai neitralizēt jau apdzīvotā mājā. Pati ādere jau nekur nenobīdīsies, nobīdās tās izstarotā enerģija. Uz savu roku, bez priekšzināšanām bīdīt āderes nav prātīgi, jo tā enerģija kaut kur vienalga paliek, jāraugās, lai tā nesāk traucēt kādā citā vietā. Āderes neitralizē otrādi apvērsts spogulis, uz papīra uzvilkta spirāle ar 11 lokiem, istabas augs līdakaste, pareizi iemūrēti enerģētiski spēcīgi akmeņi, u.c.

Reizēm zem zemes atrodas avoti, kam nav izejas virspusē un tie dara mitru apkārtējo zemi . Šādu avotu labāk padarīt par tekoša ūdens ieguves vietu, ūdeni novadot uz dīķi vai citu ūdenstilpni. Rāmītis šajā vietā griežas uz riņķi, bet nekur tālāk neved, jo izejas punkts ir lokāls.

Āderu režģis svarīgs arī rokot dīķi vai ceļot pirti, arī plānojot dārzu. Dīķī, kas rakts uz āderes, ūdens vienmēr turēsies vienā līmenī, un tas būs vēss pat karstā vasaras dienā. Šāds dīķis tik ātri neaizaug kā parasts gruntsūdeņu dīķis.

Uz āderēm labprāt aug ozoli, oši un kļavas, taču augļu koki un ogu krūmi nīkuļo un slimo. Arī roze var sliktāk ziedēt, ja iestādītas uz āderu krustpunkta. Dekoratīvos augus āderes mazāk ietekmē, toties ja plānojat augļu dārzu – labāk iezīmēt āderu režģi jau savlaicīgi, lai pēc tam kociņi nav jāpārstāda.

 Āderēs mēru izbraucot pie Jums uz vietas, tās varu gan atzīmēt dabā, gan zemesgabala plānā (pēc soļu - metru mērvienības). Pēc maniem āderu mērījumiem, sadarbojoties ar aku racējiem un tīrītājiem, izraktas un atjaunotas jau daudzas akas un ūdens ieguves vietas, uzceltas un atjaunotas gan dzīvojamās ēkas, gan pirtis un dīķi.

Par iespējām pasūtīt āderu mērījumu interesēties šeit: KONTAKTI