Sistēmiskā darba pamati

6 onlain nodarbību cikls par sistēmisko sakārtojumu veidiem, pamatprincipiem, metodēm. Veidots cilvēkiem bez priekšzināšanām, taču aicināti arī tie, kas jau piedalās sistēmiskā darba grupās, un strādā ar sevi pēc sistēmisko sakārtojumu, jeb sistēmfenomenoloģijas, jeb Helingera metodes. Īpaši gaidīti dziednieki, psihologi, pedagogi un citi, kas strādā ar cilvēkiem.

ŠIS IR JAUNS CEĻŠ pie sevis ar vissenākajām saknēm cilvēces garīgajā vēsturē.

Biežāk šo virzienu atpazīst kā dzimtas sistēmiskos sakārtojumus (sauktus arī par Helingera metodi), taču sistēmas, kurās esam iesaistīti, ir daudz plašākas par dzimtu. Visam pamatā ir dvēseles kustība - dvēselei nākot šai pasaulē, tā ierodas kādā dzimtā, kura ir visprecīzāk atbilstoša šīs dvēseles izaugsmes vajadzībām. Un šī dvēsele nāk ar tādu pieredzi, kas ir visatbilstošākā šīs dzimtas attīstībai un veselumam. Reizēm, skatoties dzīves notikumos, tas šķiet paradoksāli, jo dzimtas ietvaros un attiecībās ar indivīdu mēdz būt dažādas pretrunas un nepieņemšanas, un tas ir tas, ko ir vērts (un var, un vajag) sakārtot, lai dvēsele un dzimta varētu attīstīties saskaņā un savstarpēji papildinoši.

ŠĪM PRAKSĒM PAMATĀ ir uzskats, ka cilvēks nav ‘vientuļa sala’, bet savas dzimtas un dvēseles loku dalībnieks. Tāpat kā ģenētiski mūsu ķermeņu veidolus nosaka gēni, mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem, talantus, emocijas un garīgos aicinājumus veido fenomeni, kas pieredzēti mūsu dzimtā un mantoti dvēseles karmiskajā pieredzē.

KURSS DOD kvalitatīvu izpratni par šo metodi, iespēju pieredzēt tās iedarbību, kā arī saprast, kas notiek sakārtojumos, tos apmeklējot kā klientam vai aizvietotājam. Tas nedod tik lielu pieredzi un zināšanas, lai pēc tā kļūtu par Sistēmisko sakārtojumu vadītāju (šim nolūkam rudenī aicināsim uz 2-gadīgo kursu Rīgā).

KATRĀ NODARBĪBĀ BŪS teorētiskā un praktiskā daļa, kurā apskatīsim kādu tipisku sistēmisko tēmu loku, tās cēloņus un iespējamos risinājumus. Būs stāstījums par sistēmiskā lauka uzbūvi un tēlu kustību tajā,  un pēc tam izliksim kāda dalībnieka jautājuma pilnu sakārtojumu, vai kādu īsāku jautājuma diagnostiku, vai individuālu vingrinājumu.

 6 vebināros tiek apskatītas šādas tēmas (satura izklāsts būs plūstošs, tāpēc ieteicams piedalīties visās):

1.nodarbība „MĒS NEESAM VIENTUĻAS SALAS”

·         Kādās sistēmās mēs esam iesaistīti

·         Kā veidojas sistēmiskais lauks telpā

·         Kādi fenomeni parādās izvietojumos

·         Kādi ir iespējamie risinājumi

2.nodarbība „MANAS SAKNES MANĀ DZIMTĀ”

·         Kāda ir dabiskā, pareizā kārtība dzimtā

·         Disbalansa veidi dzimtas ietvaros

·         Kā disbalanss redzams sistēmsikajā darbā

·         Dzimtas izdzīvošanas mehānismi

3.nodarbība „ SISTĒMISKĀS DINAMIKAS UN PATERNI”

·         Dzīves scenārijs jeb liktenis

·         Sistēmisko dinamiku veidi un atpazīšana

·         Paternu veidošanās un mijiedarbība

·         Personīgais, galvenais paterns un dinamika

4.nodarbība „SIMPTOMS SISTĒMISKAJĀ DARBĀ” 

·         Kas ir un kas nav simptoms

·         Iekšējās spriedzes loma risinājuma rašanā

·         Daudzslāņainie simptomi un aspekti

·         Vadītāja un klienta simptomu saistības

5.nodarbība „PERSONAS UN SISTĒMAS SIRDSAPZIŅA”

·         Iekšējais konflikts un izdzīvošana

·         Dažāda mēroga sirdsapziņu ietekme

·         Mīlestības enerģijas avots un plūsma

·         Līdzsvara atgūšana sakārtojumā

6.nodarbība „IEKŠĒJĀS STRUKTŪRAS UN VADĪBA”

·         Kādas iekšējās struktūras mūs veido

·         Strukturālie modeļi ārpus cilvēka

·         “Tukšais vidus” – kvalitatīva darba stāvoklis

·         Sistēmu un struktūru mijiedarbība

VEBINĀRUS VADĪS Marija Sils – profesionāla sistēmiski šamanisko prakšu vadītāja, m/c “Saskarsme” sistēmiskā darba pasniedzēja. 

Iespējams iegādāties  vebināru cikla teorētiskās daļas ierakstus. 1 vebināra teorijas ieraksts 10,- e

Vairāk info par vebināru ciklu un to ierakstiem pa tālr.: 29393605, e-pasts: [email protected]m

-----------------------------------------------

Kas ir Sistēmiskie sakārtojumi?
Sistēmiskie izvietojumu (sakārtojumi, uzstādījumi) jeb sistēmfenomenoloģijas metodes, ir enerģētiski spēcīga, transpersonāls savas iekšējās pasaules sakārtošanas veids, kam garīgās saknes meklējamas šamanisma praksēs, un ko mūsdienās visbiežāk pazīst kā Hellingera metodi. Risina visdažādākos dzīves jautājumus, kam nav tieši saskatāma iemesla – attiecību, veselības, labklājības, emocionālās un situāciju problēmas. Pamatā tam ir izpratne, ka cilvēku ietekmē ne tikai viņa individuālā personība, bet arī sistēmas, kas to veido – dzimta un senču likteņu līkloči, dvēseles iepriekšējā pieredze un tās daļu attiecības. Sistēmfenomenoloģijas, jeb sistēmisko risinājumu praktisko uzstādījumu metode ir vieglākais un reizē efektīvākais ceļš pie sevis. Metode kļūst aizvien populārāka, jo darbojas ātri un skar dziļus cilvēka būtības slāņus. Tās atslēga – patiesums, jo viss, kas notiek uzstādījuma laikā, karto reālas enerģijas klienta informatīvajā laukā. 

Kā notiek sistēmiskie uzstādījumi?

Uzstādījuma var notikt gan grupā, gan individuālā darbā ar konsultantu. Tā laikā netradicionālā, bet pārliecinošā veidā var gūt atbildes uz dažādiem jautājumiem par savu dzīvi, veselību, darbu, attiecībām vai dzimtas vēsturi. Risinājums, ar klātesošo cilvēku palīdzību, izmaina jautājuma autora enerģiju lauka elementu attiecības, sakārto tās to īstajās vietās, atbrīvo piesaistes, atgriež zudušās dvēseles daļas, lai atjaunotu dzīvības un mīlestības spēku plūsmas. 

Cik droša ir šī metode?
Pilnībā pabeigts sistēmiskais uzstādījums atstāj pozitīvas sekas uz visiem tā dalībniekiem – kā uz pasūtītāju, tā uz aizvietotājiem, un pat skatītājiem. Šī ir drošākā man zināmā enerģētiskā darba metode, jo katrs aizvietotājs, kaut arī darbojas cita cilvēka enerģiju laukā, nonāk tieši tajā lauka vietā, kas tam ir visatbilstošākā. Šajā metodē nav nejaušibu, mēs visi cits citu papildinām un atbalstām!

Jautājumu risināšana uzstādījumos iespējama arī anonīmi – nesaucot vārdā problēmu, bet darbojoties tīri ar enerģijām un tēliem, kas ar to saistīti. Marijas vadītos uzstādījumos ir iespēja izlīdzināt savas iekšējās daļas šajā un citās inkarnācijās.