SISTĒMISKĀ SAKĀRTOJUMA NOSACĪJUMI

* Viss sakārtojumu grupās notiekošais ir konfidenciāls. Informācijas iznešana uz ārpusi var būt tikai klientam pašam par savu darbu, ja viņš pats tā vēlas, neminot citu dalībnieku vārdus vai arī citas pazīmes, kas ļauj tos atpazīt.

* Jebkura dalība sakārtojumā ir labprātīga. Nevienam nav pienākums piedalīties sakārtojumā vai būt aizvietotājam kādam tēlam, ja viņš tajā brīdī to nevēlas.

* Sakārtojuma laikā tie, kas nav aizvietotāji, vēro notiekošo.  Nav pieļaujama aktīva, ilgstoša uzmanības pievēršana telefonam vai kam citam.

* Sakārtojuma dalībniekiem jābūt skaidras apziņas stāvoklī.

* Sakārtojuma laikā cits citu uzrunājam formā “Tu”.

* Sakārtojuma laikā dalībnieki apņemas ar cieņu un pieņemšanu izturēties pret citu dalībnieku procesiem un emocionālajiem stāvokļiem, un respektēt sakārtojuma vadītāju.

* Sakārtojuma laikā ir atļauts uzrunāt pieskarties citiem tā dalībniekiem, ievērojot vispārpieņemtās pieklājības normas. Ja kāds nevēlas, lai viņam pieskaras, viņš to paziņo pārējiem, un tas tiek ievērots.

* Katrs sakārtojuma dalībnieks pats atbild par savu fizisko un psihisko veselību un labsajūtu.

* Ja kādam no dalībniekiem, kas ir aizvietotājs, priekšlaicīgi jāpamet grupa, par to lūdzu savlaicīgi paziņot. Ja kāds var pievienoties grupai ar nokavēšanos, par to lūdzu brīdināt iepriekš.

* Sakārtojuma laikā un pēc tam lūdzu saglabāt neitralitāti, nevērtēt procesus, atturēties no notiekošā skaidrošanas un personīgajām interpretācijām!

* Pēc sakārtojuma vēlams dot sev laiku un iespējas būt ar sevi, ļaut notikušajiem procesiem iekļauties dzīvē. Nākamajās dienās ir iespējamas dažādas neparastas fiziskas un emocionālas reakcijas uz notikušo – tas ir normāli, jo energoinformatīvais lauks pārkārtojas.

* Lai sakārtojuma rezultāts maksimāli labi iekļautos dzīvē, vēlams ikdienā ieņemt vērotāja pozīciju, atcerēties, just un būt kontaktā ar sakārtojuma noslēgumā iegūto stāvokli.

* Ja pēc sakārtojuma rodas kādi jautājumi vadītājam, kā arī, ja ir sarežģīti fiziskie, psihiskie vai garīgie stāvokļi, sarežģījumi ar sevi un tuviniekiem, ar ko saviem spēkiem netiekat galā – lūdzu zvanīt vai rakstīt sakārtojuma vadītājam.

Uz tikšanos Laukā!