Labprāt dalos pieredzē un palīdzu sakārtot enerģijas, notikumu gaitu un Lauka struktūras tiem, kas pie manis vēršas personīgi. 

Uzzināt manu konsultāciju cenas un pieteikties var ŠEIT 

Mana darba pamatprincipi:

·         Redzamā pasaule ir neredzamās pasaules atspulgs. Tāpat cilvēkā ir acīm redzamas un arī neredzamas, bet sajūtamas daļas. Medicīna iedarbojas uz cilvēka redzamo daļu tiešā veidā – tātad likvidē slimības sekas. Dziedniecība iedarbojas uz acīm neredzamo cilvēka daļu un likvidē slimības cēloņus. Garīgais darbs savieno cilvēku ar viņa dvēseles virsuzdevumu un augstākām būtības daļām

·         Veselība, prieks un iekšējs miers ir katra cilvēka dabiskais stāvoklis, kuru bieži zaudējam nepietiekamā uzmanībā pret sevi, savām emocijām un ķermeni. Katram cilvēkam ir unikālas, tikai viņam raksturīgas vajadzības, kas, saskaņotas ar dvēseles izvēlēto ceļu šai pasaulē, rada fizisko, enerģētisko un garīgo veselumu.

·         Cilvēks ir vienots gan pats sevī kā fiziskais, enerģētiskais un dvēseliskais ķermenis, gan arī ar pasauli, kurā dzīvo, gan ar savu dzimtu un citiem cilvēkiem. Pilnvērtīgi izdzīvot mums atvēlēto laiku uz Zemes ļauj līdzsvars, harmonija un pēc iespējas pilnīga mums doto spēju un resursu izdzīvošana.

·         Pastāv gan mūsu dvēseles, gan prāta vēlmes. Kaut arī ikviens cilvēks vēlas justies labāk atbilstoši saviem ieskatiem, tas ne vienmēr ir iespējams. Ja vēlmes un priekšstati neatbilst dvēseles vajadzībām, bet kādām prāta iedomām vai sociāliem magnētiem, mans darbs būs atbilstošs cilvēka dvēselei un tās aptvertajam Laukam.

Savā ceļā izsaku vislielāko pateicību maniem skolotājiem, senčiem un ceļabiedriem.

Manis praktizētās un piedāvātās metodes:

Sistēmiskie sakārtojumi – mana pēdējo gadu iecienītākā prakse, kam veltīta atsevišķa nodaļa: Sistēmfenonemoloģija

Sistēmiskās prakses ir mūsdienu efektīvākās metodes, kas cilvēku apskata kā vienotu sistēmu gan uz iekšpusi (iekšējo energoinformatīvo daļu un orgānu sistēmas), gan uz ārpusi (dzimtas un dvēseles sistēmas, kā arī sociālās sistēmas, kur iesaistāmies). Tās ir telpiski modelētas prakses, kur, noturot energoinformatīvo lauku (jeb vienkārši - Lauku) noteiktā pozīcijā, cilvēks var sajust un saprast to, kas notiek viņā pašā un viņa sistēmās, kā arī veikt kvalitatīvas izmaiņas Lauka elementu un plūsmu deformāciju sakārtošanai. Šis var būt gan grupu darbs, gan individuāls process telpā. Jāsaka, ka darbs grupā ir gan vieglāks klientam, gan jaudīgāks....
Lauka terapija - darbs divatā telpā, jeb Laukā, kurā mēs ar klientu ķermeniski izstaigājam un izjūtam kādu situāciju, meklējam un  atrodam iespējamo risinājumu, vadoties pēc asociācijām, ko dod telpas vai vides elementi. Ne vienmēr tā izlpešas sistēmiskā laukā, bet parāda tik, cik klients ir gatavs ieraudzīt tieši sājā reizē. Šādi var strādāt ar veselības tēmām vai dzīves notikumiem, var meklēt resursus vai modelēt notikumu gaitu nākotnē.

Bioenerģētiskā dziedniecība – iedarbojas uz ēterisko un enerģētisko ķermeni, palīdz uzlabot veselību un pašsajūtu, atjauno organisma sākotnējās funkcijas. Viena no efektīvākajām manis pielietotajām metodēm – Auras balansēšana. Auras (cilvēka enerģētiskā ķermeņa) līdzsvarošana pēc 27 čakrām, jeb enerģētiskajiem mezgliem. Īpaši labi uzlabo cilvēka emocionālo stāvokli, kā arī ietekmē tuvākā laikā gaidāmos notikumus dzīvē. Daļa no šī veida dziedniecības ir Mentālā dziedniecība – iedarbība ar domas spēku, kas spēj sakārtot citu dzīvu būtņu struktūru, ka arī cilvēkam pašam sevi un savu pasauli.

Elpošanas vingrinājumi – kad Dievs radīja cilvēku, tas iepūta viņā elpu – tā arī Dievs mūs elpo katru mirkli, kamēr dzīvojam. Gaisu, ko mēs katrs izelpojam, ieelpo kāda cita dzīva būtne, un otrādi – mēs ik brīdi ieelpojam to, ko kāda cita dvēsele izelpojusi – tādejādi elpa mūs saista ar pilnīgi visu dzīvo pasaulē. Cilvēks var ilgāku laiku dzīvot bez ēdiena un pat bez ūdens, bet bez gaisa gan ne. Elpošana vistiešāk ietekmē visus dzīvības procesus, ar pareizi apgūtiem elpošanas vingrinājumiem var atjaunot organismu pat smagu un it kā bezcerīgu slimību gadījumos. Elpošanas vingrinājumus parasti apvienoju ar konkrētajam cilvēkam piemērotiem vizualizācijas elementiem, ko katrs var veikt patstāvīgi.

Fitoterapija – augu valsts produkti mūsu veselībai. Atšķirībā no ķīmiskajām zālēm, augi neizraisa blakusparādības. Dabā atrodas viss, lai atgūtu un uzturētu veselību, pie tam lielākā daļa manis ieteikto drogu aug tepat, Latvijā – tātad ir īpaši piemērotas šejienes iedzīvotājiem. Fitoterapija ietver ne tikai tējas, bet arī garšaugu lietošana un diētas, it sevišķi – Makrobiotiskās diētas un gavēņus. Makrobiotika ir uzturzinātne, kas balstās uz IŅ-JAN principiem cilvēkā un pārtikas produktos. Makrobiotiskās diētas efektīgi palīdz samazināt svaru, dziedina iekšējo orgānu un ādas slimības, uzlabo kopējo dzīves kvalitāti. Šo principu ievērošana ietekmē ne tikai veselību, bet arī dažādu notikumu gaitu dzīvē, kā arī attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem.

Šamanisma prakses – balstās uz principu, ka pasaulē viss ir dzīvs, apgarots un savstarpēji saistīts. Šamanisms izmanto pirmatnējo stihiju, debespušu enerģiju, totēmus, dabas spēku un garu palīdzību. Nelietoju arhaisku atribūtiku, taču esmu pārmantojusi šamanisma metožu būtību un spēkus. To var saukt par Karmas terapiju, jo ar šīm metodēm var mainīt liktens līnijas, atrisināt samezglojumus, kas nāk līdzi no iepriekšējām dzīvēm vai senčiem. Notikumus ap cilvēku veido divu veidu karmiskās saites – reinkarnācijas, jeb personīgā karma, un dzimtas koka karma, ko mantojam, kad nākam pasaulē saviem īstajiem vecākiem. Šīs metodes ļoti dziļi un būtiski maina visu dzīves gaitu, tiek lietotas lai radikāli mainītu likumsakarības, kas nosaka ierastos notikumus. Reizēm šādi iespējams izlīdzināt citādi nesakārtojamas attiecības starp tuviem cilvēkiem. Daudzas no šamanisma praksēm ļoti precīzi sasaucas ar mūsdienu psiholoģijas un psihoterapijas metodēm.

Darbs ar simboliem. Izmantoju dažādu simboliku – gan senās Baltu zīmes, gan Rūnas un Taro, gan Mandalas un Jantras. Mandalas ir vizuāli harmonizējoši simboliski attēli, kas izsenis izmantoti dvēseles un emociju sakārtošanai. Piedāvāju katram individuāli izgatavotu jantru, kā arī iemācīties pašam zīmēt savu mandalu – veids, kā sevi sakārtot jebkuros apstākļos. Mandalu un smilšu terapija ļoti piemērota bērniem un pusaudžiem. Rūnas – senas ķeltu un skandināvu simboliskās zīmes, kas joprojām saglabājušas savu saistību ar procesiem katrā cilvēkā un viņa pasaulē. Tiek lietotas stāvokļa diagnosticēšanai un amuletiem, kas ietekmē notikumu gaitu vēlamā virzienā. Taro – kāršu sistēma, kas parāda pagātnes, tagadnes un nākotnes notikumus, kā arī ceļus, pa kādiem iet, lai tie risinātos mums maksimāli labvēlīgi.

Meditatīvais transs kā iekšejo ceļojumu, vīziju un dialogu metode var notikt gan klātiene, gan videokontaktā. Cilvēks seko savas zemapziņas dotajiem tēliem, un, sarunā ar tiem un par tiem, virzās tiem cauri iepriekš izvēlētā virzienā. Sarunas vadītājs, saprotot tēlu nozīmi, var tos modelēt, akcentēt, pietušēt, modināt vai paslēpt. Šāds process maina cilvēka mentālo un emocionālo stāvokli, ir dziedinošs ķermenim un dvēselei. Transa ceļojums var rezultēties kādā skaidrā uzdevumā, kas pēc tam izpildāms dzīvē, vai kādos simboliskos tēlos, kas palīd nostiprināt iegūto rezultātu.

MAK (metaforu asociatīvās kārtis) ir viens nomaniem mīļākajiem instrumentiem , kas ļauj klientam sarunāties ar savu zemapziņu caur kāršu atklātajām asociācijām. Tie ir vairāki kāršu komplekti, kas attēlo dažadas simboliskas situācijas, cilvēku tēlus un sejas vai abstraktus tēlus. Katrs šīs kārtis ierauga un tulko savādāk, un tur slēpjas to burvība - mēs pasauli redzam un piedzīvojam unikālā veidā, un šīm kārtīm, tāpat kā dživei, nav gatavu priekšrakstu. Reizēm cilvēkam ir grūti noformulēt to, kas notiek viņa iekšējā pasaulē, aprakstīt savas nojausmas un emocijas - MAK to koncentrētā veidā 'izceļ gaismā' un ļauj par to runāt. Seansa vadītāja uzdevums ir ar uzvedinošiem jautājumiem tuvināt klientu izpratnei par viņa situāciju un tās risinājumu.

Skaņu terapija manā dzīvē un darbā ienākusi salīdzinoši nesen, bet uz palikšanu. Izmantoju skanošās bļodas, dažādus grabekļus un čabekļus, koši zvanus, zvongu un lietuskoku un protams, šamanisko pavadoni bubenu. Skaņas parasti apvienoju ar meditatīvo transu vai bioenerģētisko diedināšanu.

Radošās prakses. Nodarbības, kas atraisa cilvēkā radošumu, viegli un krāsaini palīdz transformētties un atrast savus slēptos resursus. Mākslas terapija jeb grafiskā dziedniecība - veids, kā tikt klāt saviem noslēpumiem un pārvērst defektus efektos! Darbs ar krāsām un tēliem ir tiešais ceļš uz zemapziņu, apejot prāta konstrukcijas un skaidrojumus. Parasti vasarā es rīkoju kādu nometni, kur izbraukumā pie dabas mēs attīstam savu radošumu.

Fraktāļu celš ir 21 dienu ilga vadīta saruna ar zemapziņu caur krāsām un līnijām.  Metode iekšējo stāvokļu maiņai, kas iedarbojas gan uz emocionaļo, gan fizisko ķermeni. No tā stāvokļa, kas neapmierinā, caur rokas  - papīra - zemapziņas sadarbību mēs nonākam pie maksimāli iespējamā vēlamā stāvokļa. Pirmo fraktāli mēs ar klientu zīmējam kopā klātienē vai tiešsaistē, pēc tam 20 dienas cilvēks zīmē pats, katru dienu fotografē savu darbu un sūta to man, bet es sūtu īsu komentāru ar uzdevumu nākamajam fraktālim. 

Vairāk par metodi lasi te: Fraktāļzīmēšana

Rīkstniecība – āderu mērījumi palīdz sakārtot māju un vidi ap to, palīdz atgūt veselību. Iemēru akas, dīķa, pirts vietas, kā arī vietas jaunbūvēm un augļu dārziem. Sadarbojos ar arhitektiem.

Strādāju arī no attāluma, neklātienē, taču visus jautājumus tā nevar atrisināt. Metodes, kas der katram atsevišķam klientam, tiek izvēlētas sarunas laikā, paļaujoties uz manu un klienta augstāko dvēseles daļu sadarbību.