Marta Thorsheim

Es gribu dzīvot un mīlēt!

I want to live and love!  Read the info in English below! 

Pasākums noticis, tekstam informatīvs raksturs

Lekcija un praktisks, terapeitisks seminārs ar Martu Torsheimu (Norvēģija), pamatojoties uz prof. Franča Ruperta identitātē balstīto psihotraumas teoriju (IoPT).

Seminārs piedāvā ieskatu šī virziena teorijā un praksē, caur tuvāku sevis satikšanu nodomu izvietojumos.

Mūsu psihiskā attīstība sākas ar milzīgu vitāla prieka potenciālu, spēju mīlēt un lielu vajadzību būt mīlētam. Kāpēc gan mēs to nesaglabājam laika gaitā? Kāpēc mēs zaudējam dzīvesprieku un apspiežam savas pamatvajadzības? Identitātē balstītā psihotraumas teorija (IoPT) aicina cilvēkus iepazīt sevi, lai atjaunotu savu sākotnējo vitalitāti.

Marta Torsheima ir IoPT Norway — Traumawork Institute dibinātāja.

Viņa ir starptautiski atpazīstama ar savu darbu kā IoPT skolotāja un traumu terapeite.

Martas institūts ir sekojis Dr.Ruperta darbam no ģimenes sistēmiskajiem sakārtojumiem līdz pat viņa izveidotajai IoPT metodei (identitātē balstīta psihotraumas teorija ar nodomu izvietojumiem). Jau 30 gadus Marta darbojas kā terapeite. Kopā ar Dr.Rupertu viņa iepazīstinājusi ar IoPT metodi cilvēkus daudzās pasaules vietās, tostarp Skandināvijā, Losandželosā, Austrālijā un Āzijā.

Seminārs Rīgā piedāvā jaunu pieeju darbam ar traumu. Uz to aicināts ikviens, kas gatavs iepazīt sevi līdz šim nepieredzētā dziļumā. Iepriekšēja pieredze terapeitiskajā darbā nav nepieciešana, tomēr īpašu pievienoto vērtību tas dos dažādu virzienu psihologiem, sistēmisko sakārtojumu praktiķiem, koučiem, pedagogiem un citus palīdzošo profesiju pārstāvjiem.

Pasākums notiks angļu valodā ar tulkojumu uz latviešu valodu.

Vairāk info pa tel. 29393605 (latv.val.) vai 29158990 (angļu val.), vai epastā: [email protected]

Uzzināt vairāk par šo metodi un Martu Torsheimu iespējams, sekojot šīm saitēm:

www.iopt.no/en

https://www.identitydevelopmentinstitute.com/

https://www.amazon.co.uk/Self-Encounters-Intention-Method-Practice-ebook/dp/B0BZXFV43Y?asin=B0BZXFV43Y&revisionId=68fa8b8b&format=1&depth=1

Uz tikšanos!

________________________________________________________________ 

Lecture and Therapeutic Work with Marta Thorsheim (Norway), based on the Identity Oriented Psychotrauma Theory (IoPT) from Prof. Franz Ruppert.

The workshop offers an insight into the theory and practice through Self encounters & the Intention Method (constellations).

Our psychic development begins with a huge potential for vital joy, ability to love and a great need to be loved. So why don't we keep this way over time? Why do we lose our joy of living and suppress our basic needs? Identity oriented Psychotrauma Theory (IoPT) invites the person to fine-tune themselves in order to reinstate their original vitality.

Marta Thorsheim is the founder of IoPT Norway - Institute for Traumawork.

She is well renown internationally for her work as an IoPT teacher - and trauma therapist.

Her Institute has been following Dr. Ruppert´s IoPT work from Family constellation to Identity oriented Psychotrauma Theory with the Intention Method for 13 years, and she has practiced as a therapist for 30 years, introduced IoPT to many countries, including the Scandinavian countries, Los Angeles, Angeles, Australia and Asia.

The workshop in Riga offers a new way of working with trauma. Everyone is invited to participate. Previous experience in therapeutic work is not required. However, the psychologists of various directions, practitioners of systemic constellations, coaches, educators and representatives of other helping professions, will get a new perspective how to work with trauma.  

More about Marta Thorsheim and IoPT:

www.iopt.no/en

https://www.identitydevelopmentinstitute.com/

https://www.amazon.co.uk/Self-Encounters-Intention-Method-Practice-ebook/dp/B0BZXFV43Y?asin=B0BZXFV43Y&revisionId=68fa8b8b&format=1&depth=1

Workshop will be in English with translation to Latvian.


More info by tel. +371 29393605 (in Latvian) or +371 29158990 (in English), or by e-mail: [email protected].