Dabas Spēki

ŠAMANISKĀ PRAKSE MŪSDIENU CILVĒKIEM

Var rīkot vienu no semināra daļām, vai visas trīs kopā.

1.daļa – MAĢISKAIS RATS – teorija un prakse
Maģiskais Rats - četrdaļīgs pasaules modelis, ielikts debespusēs. Tā “maģiskums” ir universālais pielietojums. Debespusēm atbilstošās stihijas un to ietekme uz cilvēka dzīvi. Veidosim reizes Ratu uz vietas, izmantojot dabas dotos materiālus un atbilstošas enerģijas akmeņus mezglu punktu vietās. Ir vairāki veidi, kā pa to staigāt, kā nolasīt dabas un sava ķermeņa dotās zīmes staigāšanas laikā. Ir “galda” variants, kad strādā ar svārstu uz papīra. Ja ir vēlēšanās to iemācīties, jāpaņem līdzi svārstiņš (der jebkāds, arī gredzens). 


2.daļa – PĀREJU VĀRTI – individuāla prakse 
Meditatīvs darbs ar dabas dotām zīmēm brīvā teritorijā aiz simboliskiem vārtiem. 
1.Vārti uz pagātni – iespēja nokļūt enerģētiskā laika un telpas modelī, atbilstošā jebkādam transformējamam dzīves notikumam. Vai arī gājiens pagātnē, ļaujot tai pašai dot zīmes, atgādinājumus, resursus, atbalstu un norādes par to, kas pašlaik cilvēkam aktuāls.
2.Vārti uz nākotni – iespēja uztvert nākotnes vēstījumus kāda sava nodoma labākai realizācijai, vai vienkārši iespēja sajust sevi nākošajā laikā. 
Vārtus veidosim no tā, ko mums vieta un tās daba piedāvā, ZR un ZA virzienā.

Tiem, kas vēlas piedalīties Maģiskā Rata un Vārtu izveidošanā, lūdzam ierasties stundu pirms semināra sākuma.

Maģiskā rata prakse, neskaitot tā izveidošanu, aizņem 3-4 stundas, atkarībā no cilvēku skaita. Pārēju vārti - ap 1 stundu.

3.daļa – SPĒKU APMAIŅA AR AUGIEM – nodarbība vakarā
A. Kontakts ar savu koku - Teorija par spēku apmaiņu ar augiem, kā uztvert dabas enerģētisko un informatīvo lauku. Kontakts ar apkārtnē augošu savu spēka koku, un koku, kas dod atbildi uz kādu konkrētu jautājumu. Metode balstīta uz elpošanu.
B. Savu dziedniecisko zāļu atrašana – katram, bez iepriekšējām zināšanām pieejams veids, kā jebkurā vietā atrast sev šai brīdī atbilstošos ārstniecības augus. Darbojas fiziskā, enerģētiskā un informatīvā līmenī. 
C. Rezonanses metode – lai atrastu vajadzīgos augus (arī pārtikas produktus, akmeņus un jebko citu) ne tikai sev, bet arī otram cilvēkam – savam tuviniekam vai klientam. 

Šī daļa aizņem 1-2 stundas, atkarībā no cilvēku skaita.

Jāģērbjas tā, lai var sēdēt / gulēt zemē, jāņem līdzi personīgie pieraksti un rakstāmrīks.

Lietus laikā to visu var darīt telpā; būs mazāk dabas zīmju, bet vēl kāda jauna informācija.

Šo semināru labāk rīkot ārpus apdzīvotām vietām vai kādā no svešām acīm paslēptā piemājas dārzā. Lietus laikā jārēķinās ar iespēju pārcelties uz iekštelpām - jābūt pietiekami lielai telpai. Maģiskā rata veidošanai optimāls laukums ir 10x10 m.

MAĢISKAIS RATS – senatnes instruments sevis un apkārtējās pasaules iepazīšanai. Maģiskā riteņa simbolika saistās ar Pasaules mūžīgo kustību – gadalaiku maiņu, dienas, nakts periodiem, cilvēka dzimšanu un transformāciju (nāvi), ar jebkuriem pārdzīvojumiem un notikumiem. Šim Maģiskajam aplim piemīt spējas pārvaldīt enerģiju plūsmas un virzīt tās uz cilvēka sapņu un vēlmju piepildījumu.
Mācība balstās uz četriem cikliskiem periodiem – četri gadalaiki, četri cilvēka dzīves garīgi un psiholoģiski periodi. Izzinot Maģiskā rata likumsakarības, cilvēks spēj sakārtot savu dzīvi četros virzienos – ĢIMENE (A), DARBS (R), IEKŠĒJĀ (Z) un ĀRĒJĀ (D) PASAULE. Tas attiecas gan uz dzīvi kopumā, gan uz kādu atsevišķu procesu.
Praktiski tiek panākta cilvēka enerģētiskā lauka līdzsvarošana, lai turpmāk viņa izaugsmes ceļš harmoniski virzītos šais četros virzienos.
Apļa maģiskums ir tā universālais pielietojums jebkurā mērogā – no dzīves kopumā līdz cilvēka ķermenim. Pamatojoties uz Visuma likumu, ka makrokosmos atbilst mikrokosmosam, jeb- kas augšā, tas apakšā, jeb – katrs cilvēks ir vesela pasaule, šī sistēma tiek vizuāli realizēta kā četras debespuses.
Staigājot pa to, izejam dažādus procesus ar sevi. Tajā var atrisināt praktiski jebkuru problēmu, saņemt atbildes uz būtiskiem jautājumiem, likvidēt ķermeņa blokus un pat ceļot pa dzīvēm un laikiem pilnīgi drošā veidā.
Rats tiks izveidots dabā tik liels, lai pa pārvietoties. Katrai pusei ir savi noteikti aspekti, Centrs ir kā Rata ass, ap ko viss griežas. Nozīmīgi ir “Saulgriežu punkti” – ZA, DA, DR, ZR.