Cilvēks ir dabas daļa, arī tad, ja lielāko dzīves laiku pavada pilsētā. Vide ap mums, kā arī tas ko mēs ēdam, var būt gan dzīvs un spēku dodošs, gan enerģiju patērējošs. Ir labi zināt, saprast un ievērot dabas un vides elementu mijiedarbības principus. Dzīva un dabiska vide un pārtika, kopā ar tīru prātu un atbrīvotām jūtām, ļauj cilvēkam dzīvot paļaujoties uz saviem spēkiem un draudzīgi sadzīvojot ar apkārtējiem apstākļiem.

Ne tikai cilvēki un dzīvnieki, bet arī augi un akmeņi ir dzīvi, bagāti ar enerģiju un gara klātbūtni, tādēl ar tiem varam mijiedarboties visos šajos līmeņos. Dabas būtnēm piemīt arī specifisks saprāts, ko var iemācīties uztvert un sajust. 

Tā kā viena no manām pamata profesijām ir daiļdārzniecība, ko apvienoju ar savu izpratni augu enerģētikā, tas man ļauj dziļāk skatīties uz dārza vidi un tās atbilstību konkrētā cilvēka vajadzībām.

Āderes un rīkstniecība: Zemes enerģijas

Dieva priekšā: Pirts 

Dārzu dizains un ierīkošana: Tavam dārzam

Lasāmviela: Raksti par dārziem un augiem un  Raksti par dabisku veselības uzlabošanu