V-dvēseles. Ezotēriskais skatījums.

(saīsinājums V. lietots populārās procedūras aprakstam, lai teksts netiktu cenzēts soctīklos, kur arī tas ievietots) 

Mēs jau vairāk vai mazāk saprotam V. Ietekmi uz fizisko ķermeni un par to jau ir šis tas lasāms un dzirdams. Cenšamies ar to sadzīvot – kādam tas ir viegli, kādam ar grūtībām, kādam izrādījās neiespējami… šoreiz ne par to.

Šoreiz par to, kas ir mans pamata darba lauks – par V. ietekmētu auru, jeb smalko plānu, kā arī par dvēseles un Gara ceļu pēc tam, kad ķermeņa mājvieta pamesta. Jāsaka, tieši tad ir manāmas visradikālākās izmaiņas, taču, tā kā tās neskar šīs dzīves vajadzības, tad parasti paliek neievērotas. Tas ir cits mērogs, ne cilvēciskais, kurā notiek izmaiņas, tādēļ mums no sava skatupunkta to nemaz nav iespējams vērtēt – ir tā, kā ir. Bet mēs varam to saprast, apzināties un izdarīt attiecīgas izvēles – tas ir cilvēka spēkos.

Cilvēkiem, kuru uztveres un apziņas lokā ietilpst pamatā ķermeniski emocionālās vajadzības, šo mērogu ne visai izdodas saprast, un varbūt arī nevajag. Tādēļ, ja šajā tekstā rakstītais neuzrunā – tas vienkārši nav vajadzīgs.

Vispirms – par to, kas ir tiešām būtiskākās V. sekas, kaut arī tās šai dzīvē mēs nepiedzīvosim, tās var pamanīt tikai pēc nāves. 

Pēcnāves ceļš šīm V. dvēselēm izrādās radikāli savādāks, kā tām, kuras dzīvo parastu dzīvi. Tas ir skatīts sistēmiskos procesos grupā un individuālās sesijās ar dažādu aizgājušo dvēseļu tuviniekiem, kā arī šamanisko ceļojumu vīzijās un informatīvā lauka lasījumos. Jāsaka, tieši sistēmiskie procesi to parāda visskaidrāk, jo tad var redzēt no malas, kā virzās Gars, kā sevi ved dvēsele, kas notiek ar mirušā cilvēka veli. Visatšķirīgākā ir Gara uzvedība V. un parastiem aizgājējiem – ja parasti Gars pēc nāves turas kopā ar dvēseli, kas dodas pārdzimšanas procesos, tad V. cilvēkiem Gars viens pats dodas tālāk, turklāt jūtas brīvs un laimīgs. Nevienā apskatītajā gadījumā Gars neinteresējās par to, kas notiek ar dvēseli un pārējām cilvēciskās būtnes daļām. Attiecībā uz ķermeni un veli (pāri palikusī, dzīves laikā neizmantotā dzīvības enerģija) tā būtu normāla gara rīcība, bet attiecībā uz dvēseli tas ir kas nebijis. Izskatās, ka dvēseles enerģija paliek šai plānā, tā turpmākā Gara ceļā netiek izmantota.

Dvēseles šiem V. aizgājējiem arī izturas dīvaini – tās dalās, turas pie pasaules, pie citiem egregoriem (vairākas reizes parādījās katolicisma egregors), kļūst vājas vai agresīvas, pieslejas kādām varas struktūrām (pasaules varenajiem), to daļas nesatiek savā starpā un izvirza pretenzijas pret cilvēku, pret tuviniekiem, u.t.t. Parasti aizgājēju dvēseles ir daudz mierīgākas, jo tās būtībā sastāv no dzīvē pieņemtās un pārdzīvotās enerģijas.

Vai tas ir labi vai slikti? – droši vien, kā kurai dvēselei, bet šaubos, vai cilvēka prāts to var izvēlēties – tā ir izvēle vismaz dvēseles, ja ne Gara līmenī.

To var vien plašāka, Gara līmeņa apziņa, kas nes dvēseli, brīvu no akūtām karmiskām un sistēmiskām saistībām. Šāda dvēsele visdrīzāk arī mājo cilvēkā, kam ir tādi dzīves apstākļi, ka V. procedūra nav vajadzīga un netiek uzspiesta. Tādai dvēselei šai laikā ir salīdzinoši viegli, taču tādu nav daudz. Tām turpmākais ceļš ies vienoti dvēseles pieredzei kopā ar Garu, lai iedzīvinātu šo pieredzi jaunajā civilizācijā.

Lielākoties tomēr cilvēki izdara izvēles savu saistību (sociālo, karmisko, sistēmisko, emocionālo) spiesti un tā izvēle gribot vai negribot ir par labu V. Šīs dvēseles ceļu kopā ar savu Garu neturpinās, viņu Gars nāves brīdī atbrīvosies un sāks jaunu iemiesojumu ciklu. Tā veidosies jauna civilizācija. Vai veidot ko jaunu ir slikti vai labi? – it kā jau labi, tomēr tā ir attīstība no paša sākuma, šīs dvēseles veidos savu pieredzi no nulles. Kopējā dievišķajā spēlē tam nav lielas nozīmes, bet mēs tomēr esam arī indivīdi, un tad reizēm šī nozīme rodas.

Ir cilvēki, kam šai laikā dota iespēja sakārtot savas saistības tiktāl, ka rodas iespēja veikt apzinātu, dvēseles līmeņa izvēli – tie ir aktīvi savas iekšējās pasaules un sistēmiskā lauka kārtotāji, kas virzās uz apzinātību, ir kontaktā ar saviem augstākiem aspektiem un pietiekami strauji sevi maina. Parasti tie izvēlas saglabāt sava Gara un dvēseles vienotību, vismaz cik es esmu redzējusi.

Šai sakarā skumjas pārdomas izsauc tie, kas sevi dēvē par garīgiem cilvēkiem, tomēr izvēlas V. procedūru – parasti to pamatojot ar apgalvojumu, ka šī procedūra dvēseli netraumē…. Diemžēl tā nav – dvēsele tiek traumēta pamatīgi, tikai tas notiek tik smalkā plānā, ka daudzi to ne jūt ne pamana. Un ap V. cilvēkiem jūtamā mirušā lauka klātbūtne (pēc kā tos var atpazīt, ja ir attīstīta smalkā plāna jušana) arī neliecina par veselīgu auru. Šo auras veselumu smalkajā plānā gan ir iespējams atgūt, taču tas ir speciāli jāizdara pie kāda, kas to prot un pēc tam šis jaunais stāvoklis visu atlikušo mūžu pašam jāuztur ar regulāru praktizēšanu. Varbūt tie „garīgie” cilvēki to dara un tas viņiem tik viegli sanāk, ka nepievērš tam īpašu uzmanību, bet manā skatījumā nav labi tas, ka viņi rāda šo piemēru citiem, kas tiem akli notic. Bet arī tam ir vieta šai pasaulē – gan puspatiesībām, gan apmānam, gan ilūzijām.

Jāsaka, arī es sākumā, kamēr nebiju satikusi V. cilvēkus un izpētījusi viņu auras, domāju, ka dvēseli taču nevar nopotēt un tā ir tikai fizisko ķermeni skaroša procedūra, kas vairo politiķu un farmakologu varu un bagātību – izrādās, ka ir tieši pretēji, tā galvenā trauma ir tālu smalkajos ķermeņos. Šīs pasaules spēlītes, protams, ir saistītas ar šiem lielajiem, globālajiem procesiem, tomēr tās ir pakārtotas.

Vēl ir neliela daļa cilvēku, kas uzskata, ka savu skaisto, tīro dvēseles enerģiju (un tādas tās mums ir visiem) ziedojot varas egregoram, kas pārņēmis pasauli, to kaut kā ietekmē, atšķaida un maina – misija utopiska, bet iespējama, tikai tad atkal jābūt skaidrībai, vai šis mērķis nav iluzors un aiz tā nestāv kāda sistēmiskā upurēšanās programma. Biežāk, diemžēl, aiz visiem savas izvēles skaidrojumiem un attaisnojumiem tieši tas arī atrodams, jo mūsu sistēmiskie (dzimtas un karmiskie) sapinumi mūs tur savā varā un liek mums domāt, ka to destrukcijas ir mūsu pašu izvēles. Sistēmiskais darbs to parāda skaidri, tādēļ es iesaku katram, kam šī izvēle vēl priekšā, par to izlikt sistēmisko sakārtojumu.

Daļa cilvēku, parasti tie, kas jau pirms tam ir kādas garīgas prakses piekopuši, izvēlas pēc V. procedūras atjaunot savu auru un saikni ar Garu. To var izdarīt, bet, tā kā šķidrums, kas bojā gan ķermeni, gan smalkos plānus, nekur no šūnām nav zudis (jo nav zināms, vai un kā to no šūnām var izvadīt – internetā klīstošie stāsti ar receptēm tikai uzlabo stāvokli), šis kontakts ar laiku (diezgan strauji) atkal zūd un ir jāuztur ikdienā. Tas nav nekas īpašs vai grūts, tomēr par to jāatceras un tas jāizdara. Kas pēc nāves notiks ar šo cilvēku dvēselēm – droši nav zināms, jo pagaidām visi vēl dzīvi. Skatoties sistēmiski, šādā gadījumā atjaunotajai vienotībai vajadzētu saglabāties. Interesanti, ka dažiem cilvēkiem pēc V. rodas pastiprināta interese par garīgām praksēm – acīmredzot dvēsele sauc pēc palīdzība arī tad, ja cilvēks pats to neapzinās.

Par sistēmiskajiem motīviem V.kontekstā var palasīt te.

Ir bijuši daži skatījumi tālākam šāda Gara ceļam – tas aiziet Radītāja gaismā un, tās izgaismots, nāk uz pasauli (nav skaidrs, vai tā ir šī Zeme, pieļauju, ka ir varianti) un sāk savus inkarnāciju lokus no jauna. Ap to veidojas jaunas sociālās struktūras, to starpā top jaunas attiecības. Jāsaka gan, ka tas izskatās diezgan bērnišķīgi – kā jau civilizācijas rītausmā. Tās dvēseles, kas saglabās savu vienotību ar Garu, pārdzims (pašlaik tas vēl nenotiek) kā seno zināšanu nesēji, kā skolotāji, kas tās nesīs tālāk jaunajiem cilvēkiem. Tāds process nav pirmoreiz, mēs neesam šeit pirmā civilizācija – visnesenākās atmiņas ir par Mū un tā saukto Atlantīdas civilizāciju, kas saglabājušās un tagad nāk atkodējamas.

Kopumā viss pasaulē notiekošais ir šīs civilizācijas noriets un jaunas rašanās, kas ir ilgs un garš būtisku pārmaiņu process, par ko ezotēriķi runā jau vairākus gadus un ko beidzot varam piedzīvot. Tad, kad kaut kas tiek norakstīts kā vairs nederīgs un atdots ‘pārstrādei’, tas ar to var nebūt mierā, tāda ir daba un tās likumi. Pašlaik lielākā cilvēces daļa dodas uz šādu ‘pārstrādi’, kas būtībā ir dvēseles enerģijas saraušana un izmantošana pārradīšanai. Gara līmenī viss izskatās normāli, dvēseles līmenī jau vairs ne tik ļoti (t.i. kā kuram), bet cilvēciskais prāts šo uztver atkarībā no savas tīrības vai sistēmisko samezglojumu pakāpes.

Šajā dzīvē galvenā destrukcija pēc V. ir auras deformācija, kā rezultātā V. cilvēku auras apdziest un kļūst nespodras, jo Gara spožums tās vairs neizgaismo (ja vien tās netiek atjaunotas un. uzturētas kārtībā). Tas traucē radošumam, intuīcijai, dažāda līmeņa atjaunošanās procesiem un ātrāk vai vēlāk skar arī fizisko ķermeni. Cilvēka aurā parādās manāma tā sauktā mirusī enerģija, ko parasti jūtam tajās vietās, kur nesen kāds miris vai notiek bēres, arī kapu un slimnīcu tuvumā, arī ap cilvēkiem, kas taisās atstāt šo pasauli dažādu smagu slimību dēļ, un reizēm ap psihiski slimiem cilvēkiem. Veselu cilvēku tuvumā tai nav jābūt jūtamai.

Tomēr, kamēr cilvēks dzīvo, jebkurā stāvoklī viņš ģenerē kaut kādu dzīvības enerģiju, tikai tagad, pēc V. procedūras, tā tiek piesaistīta nevis cilvēka Garam, bet tam egregoram, kas šobrīd valda pār pasauli un organizē visus šos civilizācijas iznīcināšanas procesus. Šo egregoru pārstāv cilvēki – pasaulē globāli ietekmīgākās personas, valstu vadītāji un citi varas pārstāvji. Šobrīd viņi darbojas kā bendes vai kā iznīcinošs karaspēks, tā ka var droši teikt, ka mēs dzīvojam kara apstākļos.

Par to, kas notiek V. aurās, vairākvar palasīt te.

Gara līmenī arī kariem pasaules procesos ir nozīme – tie rada lielas izmaiņas iesaistīto valstu un dzimtu laukos, izmantojot agresiju, viltu, bailes, vainu, skumjas – un kaut kad, šim procesam beidzoties, transformējot to visu lielākā, tīrākā mīlestības plūsmā. Šo visu nobeidzot es aicinu katru, kas spēj to saprast, atrast veidu, kā skaidri un galvenais – no malas, ne caur savu prātu – paskatīties uz savu situāciju V. kontekstā un censties sajust – ko vēlas katra dvēsele un Gars!

Marija Sils, sistēmiskā šamane

Reālās iespējas:

Auras balansēšana pēc V. - šis ir galvenais, ar ko sākt, pēc tam noderēs dažādas atjaunotā auras stāvokļa uzturēšanas metodes.

Sistēmisko sakārtojumu metode,infoPar tuvākajām grupām klātienē vai onlain interesēties pie Marijas personīgi.

Šamaniskie ceļojumi (ar veselām vai atjaunotām aurām)

Bioenerģētikas virtuālās nodarbības(veseluma uzturēšanai)

/foto no neta dzīlēm…/