Iemīli savu ēnu!

Seminārs savas iekšējās pasaules iepazīšanai un pieņemšanai

Noskaidrosim šādus jautājumus:

·         Cilvēka gaismas un ēnas puse, mīti par labo un ļauno

·         Ēnas puses slēptie resursi un enerģija tajos

·         Ideāli un noliegumi

·         Pieņemšanas spēks

 Praktiskie piedzīvojumi:

·         Kas dzīvo manā ēnā?

·         Paldies maniem “trūkumiem”

·         Mans dēmons = mans draugs!

 Tiem, kas vēlēsies, kopīgiem spēkiem veiksim pilnu dvēseles daļas atgūšanas procesu.

 Šīs ir enerģētiskā darba metodes, kas apvieno šamanisma tradīcijas un mūsdienu garīgās prakses. Strādāsim ar cilvēka informatīvo Lauku un tā spēku līnijām.