MANA VIETA SISTĒMĀ

Īsās sistēmiskās prakses SAVAS VIETAS SAJUŠANAI UN IERAUDZĪŠANAI 

jebkādā sistēmā - savā izcelsmes ģimenē, savā patreizējā ģimenē, savā dzimtā, savā profesionālajā vidē, darba vai interešu organizācijā, ģeogrāfiskajā telpā, garīgajā ceļā, u.c.

Darbi būs DIAGNOSTISKI un FORMĒJOŠI bet tas reizēm ir pietiekami vai pat labāk, kā lielie, transformējošie sakārtojumi.
IEGUVUMS - skaidrība, savas vietas apzināšanās un jušana, kas dod iespēju pārējiem sistēmas dalībniekiem ieņemt ērtākās vietas attiecībā pret Jums!

Sistēmas vietas likums - TIKKO VIENS SISTĒMAS ELEMENTS IEŅEM VIENU NOTEIKTU VIETU, OTRS ELEMENTS IEŅEM OTRU VIETU AUTOMĀTISKI, jeb - tikko viena zeķe kļūst par labās kājas zeķi, otra automātiski kļūst par kreisās kājas zeķi!

Procesus vadīs Marija Sils, profesionāla sistēmiski šamanisko sakārtojumu vadītāja.