Biodejas un sistēmisko prakšu seminārs "Asni"

Sistēmisko sakārtojumu prakses labi sader kopā ar kustībām, ritmu un biodejām, un papildina cits citu, tādēļ mēs kopā ar biodeju skolotāju Sandru Filipsoni izveidojām izbraukuma semināru "Asni", 2018.gada pavasarī, 21.-22.aprilī Iecavā. Pasākums izdevās, šīs prakses ļoti labi viena otru papildina, tādēļ rudenī, 27.-28.oktobrī, tapa "Rudens Asni". 2019.gada 13.-14.aprīlī notika otrie "Pavasara Asni". 

SANDRA FILIPSONE – Biodeju skolotāja. 
Kustība ir mana motivācija un dzīves jēga!
Dejojot Biodeju esmu sapratusi cik viegli un rotaļīgi iespējams radīt veselīgu identitāti un sajust sava potenciāla garšu. Ticu grupas spēkam, kas spēj radīt uzticēšnās un kopības sajūtu, lai rastu drosmi mainīt Tagadni, lai mainītos Nākotne.
Biodeja ir pašattīstības metode pieaugušajiem, kas veidota uz bioloģijas pamatiem. Te cilvēku grupā ar kustību, mūzikas un pārdzīvojuma palīdzību notiek vispusīga personības transformācija.
Biodeja veicina integrācijas procesus visos līmeņos – prāta, jūtu un ķermeņa reakciju vienotību. 
Šī deja nav soļu mācīšanās, kas ieliek mūs “pareizi un nepareizi” vērtējumos, bet deja, kas ļauj katram būt īpašam un atšķirīgam savā izpausmes veidā.
Biodejas mērķis ir palīdzēt dejotājam sasniegt augstu dzīves kvalitāti –sniegt dziļāku izpratni par sevi, mazināt stresu, attīstīt radošo potenciālu un spēju labāk saprasties ar citiem.


Pašlaik jauni "Asni" nav plānoti, tekstam ir informatīvs raksturs.

Pavasara Asni 

JAUNI ASNI - KATRU PAVASARI!

“ASNI” pamazām kļūst par tradīciju, un mēs ar lielu prieku atkal aicinām pavadīt nedēļas nogali aizraujošos, intensīvos transformācijas procesos caur biodeju un sistēmisko sakārtojumu metodēm – šīs prakses viena otru papildina un bagātina, atraisa un savieno no jauna. Tās vieno gara, sirds un ķermeņa spēkus vienā ritmā ar cilvēka būtību!

PASĀKUMA DZIĻĀKAIS MĒRĶIS – sajust un saredzēt sevī, savas dzimtas vai dvēseles pagātnē spēkus, spējas un talantus, kas līdz šim nav pamanīti un rast tiem vietu dzīvē.

PAVASARĪ VISS MOSTAS – katru reizi jaunā kvalitātē, jaunā veidā, un pati daba mums palīdz modināt sevi, modināt savas spējas, nostiprināt tās un ļaut iesakņoties – caur deju, caur ritmu un tām acīm, kas veras pretī caur otru cilvēku....

ŠAJĀS DIVĀS DIENĀS MĒS KOPĪGI
· izdejosim savas dvēseles un ķermeņa sajūtas
· meklēsim savus snaudošos talantus
· modināsim sevī spēkus, kas vēl dus
· mācīsimies iet dzīvē ar sevi un ar tevi
· caur deju un kustību nostiprināsim savu jauno veidolu


NAV nepieciešamas iepriekšējas iemaņas dejošanā vai pieredze sistēmiskajā darbā - viss notiks vietā un laikā!

KATRAM dalībniekam pēc vēlēšanās - viens sistēmiskais sakārtojums un kopējā sistēmisko resursu prakse.


NODARBĪBU VADĪTĀJAS – biodeju skolotāja Sandra Filipsone un sistēmisko sakārtojumu speciāliste Marija Blūma-Kauliņa pavadīs Tevi ceļā pie Sevis, daloties pieredzē un atraisot katra dalībnieka iekšējās enerģijas.

PASĀKUMS NOTIEK 2 dienas.

Līdzņemamās lietas:

1) ērts apģērbs praktiskām nodarbībām un dejām
2) personīgie pieraksti
3) lakatiņš acu aizsiešanai
4) siltas zeķes, kas neslīd dejojot
5) gultasveļa, dvielis
6) ja iesi saunā – personīgās pirtslietas

Pasākuma laikā reizēm notiks fotografēšana. Foto materiālus visiem izsūtīsim, pie viena dodot iespēju apstiprināt, ka tos, kuros esat redzami, var vai nevar publicēt.