Grupu nodarbības bieži ir efektīvākas par individuālo darbu un izdevīgākas dalībniekiem. 

Manās grupās ir droša psiholoģiskā vide, konfidencialitātes vienošanās un katra personīgā atbildība par savu dalības apjomu.

Grupu nodarbības notiek šādos virzienos:

Sistēmisko izvietojumu (jeb sakārtojumu) grupas.  Pašlaik efektīvākā metode cilvēka energoinformatīvā Lauka kārtošanai. Aicinu klientu darbu autorus un tēlu aizvietotājus. Veicu sistēmiskās diagnostikas.  Strādāju klātienē un online vidē. Vairāk lasi te: Sistēmiskie sakārtojumi

Vasaras nometnes rīkoju kaut kur izbraukumā kādā viesu namā vai pie dabas, vairāku dienu garumā. Izbraukums ļauj netraucēti pievērsties sev un nometnes tēmai, veidot vairāk neformālus kontaktus ar citiem dalībniekiem, reizē pastrādāt priekš sevis un atpūsties no ikdienas. Manas nometnes ir intensīvas, pēc tām vēlams paņemt kādu brīvu dienu no darbiem, lai ļautu procesiem  ieplūst dzīvē. Lasi te: Vasaras nometnes

Nodarbības dabā ar augiem, kurās mācu, kā ar dabu saelpoties, kā atrast savu koku un savas pļavas zāles, un kam tie noderīgi. Ziemā mēs to pašu darām telpās, ar sausajiem augiem un tiem,ko daba dod arī ziemas laikā. Vairāk lasi te: Spēku apmaiņa ar augiem

Šamaniskās prakses un rituāli parasti notiek vasarā, dabā, esot klāt dabas gariem un stihiju spēkiem. Atsevišķas noarbības un iekšējos ceļojumus var sarīkot arī telpās. Par rituāliem lasi te: Sistēmiskie rituāli. Katru vasaru es rīkoju vairākas šamanisko prakšu nometnes dabā.

Arī virtuālā vidē notiek daļa no grupu nodarbībām.

Nodarbību un semināru aprakstus lasiet te: Pasākumi