Nometnes un izbraukuma pasākumi

Šogad manā vadībā Uguņos notika 5  šamanisko prakšu nometnes un vēl kas cits......

 „Ienākšana – 1” tiem, kas sāk šamanisko ceļu.     

 „Pieredzējums” – tiem, kam jau ir kāda pieredze. Programma līdzīga iepriekšējiem gadiem – 4 stihijas, pazeme bedrē, jūra, augšpasaule, nakts pie koka, meža u.c. gari (būs pilns mēness). 

„Ienākšana – 2” tiem, kas sāk šamanisko ceļu.

 „Izaugšana” – tiem, kam jau ir kāda pieredze un kas paši vada prakses vai grib to sākt darīt. Jauna programma – aklās dienas, savstarpēja procesu vadīšana, individuāli procesi, šamaniskā dziedināšana, stalkings. 

„Spēka zvēru zīmes” - vēlama jau kāda pieredze. Šamaniskie ceļojumi un radīšanas prakses. Sakrālie zāļu pinumi un amuleti. 

"Rietumu dienas" - šamaniskie riti kopā ar spēka augiem un veļiem lietu pabeigšanai, dalībniekiem  ar pieredzi Uguņos.  20.-22..oktobrī.

_______________________________________________________

 Šamaniskā Saulgriežu rituālā nakts!

______________________________________________________

"DZĪVES UPE" - Sistēmisko sakārtojumu nometne, sadarbībā ar m/c 'Saskarsme'.

Dalībniekiem, kam interesē sistēmiskās prakses, vai kas vēlētos tās apgūt  - Limbažu novada  Augstrozē.

______________________________________________________

"DABA DZIEDĒ" - dabas dziedniecības prakšu nometne.

Valdemārpilī -  tiem, kas mācās dziedniecības kursos vai gatavojas to darīt (vēlamas pamatzināšanas par cilvēka un pasaules enerģētiku).

__________________________________________________

Brauciens "Pie Kurzemes akmeņiem" šogad notiks 1. oktobrī.

Ekskursija orientēta uz cilvēkiem, kas interesējas par dziedniecību, dabas spēkiem un dažādām enerģētiskām praksēm. Izbraukšana no Rīgas.