Virtuālie sakārtojumi

Aicinu dalībniekus grupas sakārtojumos, ko organizēju virtuāli, Zoom (vai Skype) vidē. Laiks izmantot tehnoloģiju iespējas savā labā!

Vienā reizē notiek 1- 5 sakārtojumi. Laikus nosaka klienti, saskaņojot ar mani noteiktajās dienās, atbilstoši tam aicinām aizvietotājus. Var pieteikt arī kādus diagnosticējamus jautājumus, kas nerisinās problēmas dziļākos slāņus, nekārtos lauku, bet dos atbildes uz kādu aktuālu jautājumu.

Grupu laiki KALENDĀRĀ 

Dalībniekus lūdzu pieteikties savlaicīgi  šeit: KONTAKTI

Var rakstīt man personīgi Facebook 

Šāda veida sakārtojumu prakse tikai liekas tehniski sarežģīta, bet noris apbrīnojami ērti un viegli! Par visām komunikācijas lietām lūdzu, zvaniet vai rakstiet, noskaidrosim un darbosimies sev ērtā veidā.

Sakārtojuma Lauks tiek veidots un turēts manā fiziskajā telpā, to parādīs dažādas figūriņas un priekšmeti, bet katram no tiem ir aizvietotājs, kas sajūt Lauka enerģijas attālināti, caur datora pieslēgumu. Jušana notiek līdzīgi kā klātienes sakārtojumu grupās, caur datora ekrānu var izveidot acu kontaktu starp aizvietotājiem, var pateikt cits citam dažādas frāzes, var izteikt savas vēlmes attiecībā uz figūriņu izvietojumu Laukā. Figūru izvietojumu nosaka aizvietotāji, mana roka izkārto to konfigurāciju. Aizvietotāji, klients un es cits citu redzam un dzirdam.

Jebkurā sakārtojumā, arī parastajās klātienes grupās, mēs strādājam ar elementiem, kas fiziski nav klātesoši, bieži vien atrodas tālā pagātnē vai pat nav mums zināmi. Šoreiz fiziskā distance ir arī starp aizvietotājiem, bet tas netraucē katram sajust savu pārstāvēto figūru vai elementu. 

Sakārtojums laika ziņā var aizņemt 1 – 2 stundas. Diagnostika - līdz pusstundai. Starp darbiem ir īsas pauzes.

Aizvietotājiem vēlama vismaz minimāla pieredze sakārtojumu grupās klātienē. 

Pēc pieteikšanās izsūtīšu katram pieeju virtuālajai telpai, kurā ieeja ne ātrāk kā pusstundu pirms sakārtojumu sākuma.

PIEDĀVĀJU ARĪ INDIVIDUĀLU SISTĒMISKO DARBU 'online' režīmā - reizēm tas ir pat vērtīgāk, kā grupā. Par laiku vienojamies sazinoties!

Klienta dalības maksa pēc vienošanās. Par norēķinu veidu vienosimies individuāli. 

Dalība aizvietotājiem - pēc garīgās ekonomikas principa - cik katrs jūtas ieguvis no šī pasākuma.

Ja neesam vienojušies savādāk, atlīdzību var pārskaitīt šeit: ATLĪDZĪBA

Virtuālo sakārtojumu priekšrocība ir laika un vietas iespēju elastība, tādēļ zvani vai raksti arī tad, ja neatrodi grupu sev ērtā laikā - to var vienkārši noogranizēt tad, kad tas ir Tev un man izdevīgi!

Strādāju latviešu un krievu valodās.


VIRTUĀLĀ SAKĀRTOJUMA NOSACĪJUMI Pirms piedalīšanās - izlasi kārtību, par kādu vienojamies virtuālajā grupā!