Atceries – Tu esi radītājs! 

Vai atceries laikus, kad ezeri ap gaisu lidoja un nosēdās uz zemes tad, kad tos vārdā sauca?  Kad pasaulei vēl nebija vārda, kad tā bija tēls, gaiss un gaisma? Kad katrs mirklis bija no jauna radīts tukšumā un brīnumā?

Tais laikos katra kustība, katra doma un katrs skatiens bija radīšana, un radītājs bija tas, kas atvēra mirkli, kas to noķēra, caur sevi izlaida un gaisā palaida! Nepārtrauktā pārradīšana, jaunradīšana un saradīšana – tas liekas tik mītiski un nereāli….bet katra cilvēka dzīvē ir bijis tāds laiks, tāds brīdis, kad mēs esam tajā bijuši. Un katrā no mums ir kāda daļa, kas to atceras un gaida, kad tiks modināta! Mīts un radīšana ir mūsu daļas, tie mūs veido, tas ir tikpat dabiski kā elpot un dzīvot.

Kad mēs vēl nezinājām vārdus, mēs jau redzējām tēlus; kad mēs vēl nezinājām vietas, mēs jau jutām to spēkus, kad mēs vēl nedzirdējām likumus un kārtību, mēs plūdām dzīvības plūsmā, mēs augām un mainījāmies kopā ar pasauli. Piedzimstot, ikviens cilvēks ir brīvs un absolūti radošs, jo nezin neko no tiem ierobežojumiem, ko vēlāk pamazām pieņems par nemainīgu un sastingušu īstenību. Vai Tu atceries, kā pirmoreiz sastapies ar vilšanos un noliegumu? Droši vien – jā… Un ar pirmo jaunradīto smaidu un kustību šai pasaulē? Visdrīzāk – nē… Mēs to neatceramies, jo tas ir kaut kas pašsaprotams, tik dabīgs un brīva, ka atmiņai nav vajadzības piepūlēties, noturot radīšanas mirkļus. Prāts ar to nenodarbojas, ar to nodarbojas sirds un dvēsele, mūsu iekšējais bērns un radītājs!

Mūsu prāti ar gadiem ir noguruši no nemitīgās kontroles, no cenšanās atbilst pareizajiem standartiem, no sacensības par nekur nekad neesošo pirmo vietu, un tie ir sākuši neticēt mūsu iekšējam radītājam, kurš liekas tik sīks cilvēces sastingušo kārtības režģu priekšā.  Kā milzu zirneklis prāts notvēris un sastindzinājis mūsu ticību radošumam un mainībai, kā Sniega karaliene, kas apturējusi ūdens plūsmu un ieslēgusi to skaistos, nemainīgos ledus kristālos. Ūdens ir visvitālākā dabas stihija, dzīvības avots - mūžīgi mainīgs un plūstošs, un ne velti otrreiz tai pašā upē nevar iekāpt…

Izkausēt prāta ledu, pārvērst to atpakaļ kustīgā straumē, atsiet likumīgā zirnekļa tīkla saites un palaist vaļā tajā noķertās sapņu spāres – tas ir iespējams – ar vieglumu, ar krāsām un gaismām, dabas skaņām un tēliem, ar ļaušanos un sajušanu! Tam domātas dažādas radošās prakses, mākslas terapijas veidi, kustību un skaņu  dziedinošie procesi. Un pāri visam kā absolūtā radītāja mūs gaida Daba – nesastingusi, nemitīgi mainīga, daudzpusīga un cilvēkam atvērta, ja vien mēs tai atveramies!

Radīšana ir tas, kam ir piemērots ikviens cilvēks, ne tikai mākslinieks, jo radīt nozīmē izpaust sevi visos iespējamos veidos! Mēs radām ar ķermeni – tam kustoties mijiedarbībā ar citām būtnēm, ar rokām – ļaujot 10 pirkstiem brīnumainos veidos materializēt lietas, ar muti – radot vārdus un skaņas, ar elpu – katrā izelpā dodot savu enerģiju un dvašu pasaulei, ar domu – veidojot un vizualizējot tēlus un to lomas, un ar sirdi – jūtot jūtas un pārvēršot tās sirds spēkā! Mēs, gribot vai negribot, radām katru mirkli savā dzīvē, bet vai mēs apzināmies – ko mēs tur radām? Vai varbūt kāds cits apzinās mūsu vietā un rada savas idejas ar mūsu enerģijas palīdzību? Katras radīšanas pamatā ir apzināšanās un izvēle, jušana un  tēlu veidošana – vispirms jau domās, pēc tam materiālajā pasaulē.

Ar radošajām praksēm un mākslas terapijas metodēm mēs ne tikai modinām sevī talantus un izpausmes spējas, bet arī mainām dzīves scenārijus, attiecību sižetus, darba un pašrealizācijas iespējas un pat uzlabojam veselību – ne tikai psihisko, bet arī fizisko! Jo mūsu fiziskie ķermeņi ir mūsu enerģijas un domu radīti, tāpat kā notikumi mums apkārt un mūsu attiecības. Ar prāta palīdzību tās mainīt ir grūti, jo prāta funkcija ir kārtība un stabilitāte, kam, protams, arī ir sava vieta lielajā dzīves spēlē.  Mainīgumu un plūdumu iekustina tādas mūsu daļas kā iekšējais bērns, iekšējais āksts, un talantu meistars – tās dzīvo katrā no mums un katrai ir savas pieejas atslēgas!


Marija Sils, profesionāla grafiķe, šamane, dabas un sistēmisko prakšu dziedniece