Cilvēks debess stihijās

Katrai no 4 debess pusēm atbilst kāda lielā stihija, kas tur kopā pasauli un mūs visus. 

Katrai debespuses stihijai ir savas raksturīgās enerģijas. Tās ietekmē visus procesus mūsu dzīvēs, arī savstarpējās attiecības. Šī prakse ļauj sajust - kas ir kas mūsu katra dzīvē!

Cilvēku attiecību modeļiem ir dažādi cēloņi, dažādi mērķi un modeļi. Tos ērti saprast, ieliekot attiecības debess stihiju telpā, sajūtot un līdzsvarojot. Ar grupas cilvēku palīdzību izzināsim savus attiecību modeļus, sajutīsim stihiju spēku un līdzsvarosim tajās valdošās enerģijas. 

Būs iespēja sajust kādas savas attiecības, kas var būt gan ģimenes, gan draugu, gan kolēģu vai konfliktējošu cilvēku starpā. Esot svešu cilvēku enerģijās, būs interesanta, nebijusi pieredze, kas ļaus labāk izprast citus cilvēkus.