Vadu teorētiski praktiskus seminārus, lekcijas un nodarbības, kas ietver metodes, ar kurām strādāju. 

Rīgā un Tukumā, kā arī citās Latvijas vietās, kur organizējas interesentu grupa. 

Par iespējām pasūtīt semināru vai nodarbību zvani man vai raksti: KONTAKTI

Sistēmiskie izvietojumi - enerģētiski garīga prakse

Zaļā sakārtojumu darbnīca - praktiska nodarbība dabā

Šamaniskie ceļojumu apļi - praktisks iekšējs darbs

Dvēseles daļu izlīdzināšana - grupas nodarbība

Ceļošanas prakse - šamaniskās mācības

Iekšējā drošība - praktisks seminārs

Iekšējā ģimene - sistēmiskā darbnīca

Mana vieta sistēmā - prakses grupa

Attiecību enerģētika - grupas nodarbība

Cilvēks debess stihijās - īsa grupas prakse

Iemīli savu ēnu! - praktisks seminārs

Ģimenes Mandala - enerģētiska prakse

Dzimtas un gara radniecība - lekcija ar vingrinājumiem

Sava un mājas biolauka attīrīšana - lekcija ar vingrinājumiem

Dabas spēki - trīsdaļīgs seminārs dabā

Spēku apmaiņa ar augiem - pāris stundas dabā

Zāļu piektdienas lekciju - nodarbību cikls

Zaļā dzīve - izzinoša, praktiska lekcija

Māksla. Daba. Mēs.  vasaras radošā nometne