PASAKU UN SAPŅU SAKĀRTOJUMI 

Psiholoģe, strukturālo sistēmisko sakārtojumu vadītāja, neirografikas speciāliste RITA ZĀLĪTE iepazīstinās ar diviem viņai īpaši tuviem  strukturālo sistēmisko sakārtojumu veidiem: pasaku sakārtojumiem un sapņu sakārtojumiem. Tie ļauj strādāt ar klienta tēmām dziļā, metaforiskā līmenī – tieši tajā līmenī, kurā var notikt efektīvi transformācijas procesi.

Rita Zālīte kopš 2003.gada strādā ar psiholoģijas un mākslas metodēm grupās un individuāli. Viņa ir Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas Valdes locekle un transpersonālās psiholoģijas kontekstā skatās uz cilvēku ne tikai kā atsevišķu indivīdu ar viņa personīgo vēsturi kopš dzimšanas brīža, bet gan uztver cilvēku kā lielākas sistēmas sastāvdaļu (ģimenes, dzimtas, tautas, kultūras un garīgajā kontekstā lokālajā vidē). Šis psiholoģijas virziens īpašu uzmanību pievērš pieredzēm, kas gūtas izmainītos apziņas stāvokļos un, darbojoties ar cilvēku, ņem vērā visus dzīves aspektus: fizisko, emocionālo, mentālo, sociālo, garīgo (eksistenciālo). 

Aicinām piedalīties vienā vai abās šajās interesantajās sistēmiskajās darbnīcās!

PASAKU SAKĀRTOJUMI (priekšpusdienā 10.00 - 14.00) 

Palīdz saudzīgi un vienlaikus – atkailināti atklāt savus dzīves scenārijus, kas noved situācijās, kas atkārtojas un no kurām neredzi izeju. Atpazīt šos uzvedības modeļus. Atrast papildus resursus sevī un apkārtējā pasaulē.  Un mainīt savas pasakas scenāriju - ja vēlies.

Pasakas - tie ir viedi scenāriji, kas simboliskā veidā māca mums, kāda ir dzīve tās daudzveidībā un kā var tikt galā ar grūtībām, atrast izeju un harmonisku iznākumu.

Kad izspēlējam pasaku epizodi un darām to, nevis kā pasīvu tēlojumu ar gatavu scenāriju un tekstu, bet gan katram varonim pildot to lomu, ko sakārtojuma pasūtītājs ieliek viņā arī enerģētiski un bez vārdiem, - notiek tas, ko cilvēki mēdz saukt par brīnumiem, bet varam tam piemeklēt arī piezemētākus, konkrētākus psiholoģiskus apzīmējumus kā insaits, katarse un tālāka atklāsmes integrācija savā ikdienas dzīvē.

SAPŅU SAKĀRTOJUMI (pēcpusdienā 15.00 - 19.00) 

Vēl viens strukturālo sistēmisko sakārtojumu veids. To būtību – iepazīties ar sapni un veidot saikni starp sapni, nomoda Es un sapņojošo Es,, simboliskā veidā labi raksturo šī līdzība:

“Reiz karalis vaicāja viedajam guru: 

— Kas ir patiesība? Nomods vai sapnis?

Guru atbildēja: 

— Neviens no abiem. 

Tad, kad tu esi nomodā, sapnis ir neīsts. 

Tad, kad tu sapņo, nomoda pasaule ir neīsta.

Tad kas ir īsts? 

— Tas, kurš redz abus.”

TIEKAMIES šī gada 5.februārī (svētdiena) 10.00 - 19.00 Rīgā, Mežciemā, m/c "Saskarsme" telpās.

Dalības maksa šai dienai 60,- eiro.

Pieteikties Marijai pa tel 29393605,e-pasts: [email protected]

Nodarbība notiek kursa "Sistēmisko sakārtojumu vadīšana" ietvaros,  aicināti visi interesenti, kam ir jebkāda sistēmiskā darba pieredze!