NAUDAS APRITES KŪLEŅI


NAUDA IR TAS DZĪVES ASPEKTS, enerģētisks fenomens, kas parāda dažādus cilvēka iekšējos un ārējos procesus. Mēs it kā saprotam, ka nauda nav tikai papīra zīmītes, ka aiz tām stāv lieli spēki un enerģijas, bet ne vienmēr varam ieraudzīt šos spēkus no sava personīgā skatpunkta. Nauda kā priekšmets ir bez vērtības, bet tā enerģija, kas ar to saistīta, tai piešķir lielāku vai mazāku vērtību. Un šo enerģiju radām mēs, cilvēki, katrs ar savu dzīves un personības spēku, ar saviem darbiem un jūtām.
NAUDU MĒS RADĀM. Pati par sevi naudas enerģija nerodas, arī no mazu bērnu, dzīvnieku, augu, mirušo un garu pasaules izpausmēm nenāk ne nauda, ne tās enerģija, jo tie to nelieto un nav ar naudu kontaktā. Nauda pieder dzīvei, tā ir dzīves izpausme, dzīves intensitātes rādītāja, tā ir tieši saistīta ar kaut kā augšanu un pavairošanos, ar attīstību un mainību. Tā kā naudu mēs radām, tā ir saistīta ar jebkā radīšanu un radīšanai kalpo!
UN NAUDA IR ĻOTI SAISTĪTA AR DZIMTU – jo mūsu dzimtas spēks ir tas, kas mūs notur šai pasaulē, kas mums dod piederību un realizāciju tieši te un tagad. Cilvēks nav vientuļa sala – cilvēks ir savas dzimtas daļa, turpinātājs un turpinājums. Spēks, ko saņemam no dzimtas, var būt jau sākotnēji izpausts materiālajos labumos un mantojumā, bet var nākt pie mums kā enerģijas vai informācijas pūsma, ko materializēt ir cilvēka paša uzdevums šai dzīvē.
NAUDA IR KUSTĪBA UN PLŪDUMS, un cilvēka uzdevums ir piedot tai virzienu, reizē atbrīvojot to no destruktīviem, graujošiem procesiem, kuros tā var būt iesaistīta. Tā kā šī enerģija ir sena, spēcīga un visu pasauli aptveroša, tā uzrāda un ir iesaistīta ļoti daudzos dzīvei nelabvēlīgos procesos – tas rada barjeras, kūleņus un mezglus naudas plūsmā iesaistītajiem cilvēkiem.

DZĪVES NOTIKUMI, KAS SAISTĪTI AR NAUDU, mums šos samezglojumus dzimtas vai personīgajā vēsturē uzrāda apbrīnojami precīzi. Un tad mēs, tieši ar naudu darbojoties, to nekādi nevaram izmainīt – ir jāsaved kārtībā savs un dzimtas enerģētiskais lauks, jāatsien mezgli un jānovāc barjeras, tad arī naudas enerģija sāk plūst mūsu izvēlētajā virzienā. Un šie iemesli var būt visdažādākie, arī tādi, par ko mūsu prāts sākumā nenojauš…

NAUDA IR BEZ MORĀLES UN VĒRTĒJUMA, tā kalpo tam, kam cilvēks to veltī apzināti vai neapzināti. Ja mūsos ir daudz neapzinātu procesu, kuros tiek iesaistīta mūsu enerģija, nauda arī tajos iesaistās - neatkarīgi no tā, patīk mums tie procesi vai nē. Jo vairāk šādi procesi tiek apzināti un atbrīvoti, jo brīvāk varam vadīt savu naudas plūsmu. Nauda neizvēlas iet tajā vai citā virzienā, tā seko cilvēka enerģijai un jūtām, arī tad, ja jūtas ir iznīcinošas. PAGRIEZT NAUDAS PLŪSMU UZ MĪLESTĪBAS PUSI var, pieņemot, izstrādājot un atbrīvojot savas destruktīvās jūtas un iedodot vietu sistēmiskajiem izslēgumiem. Tad nauda sāk kalpot mūsu apzinātajām izvēlēm. Līdz tam tā kalpo neapzinātajam, jo izvēles vienmēr notiek cilvēka dziļākajos slāņos, kur vairāk nepazinātā un nepieņemtā. Izgaismojot nepieņemto, mēs to padarām apzinātāku un paceļam virspusē. Pieņemot savas visdažādākās jūtu izpausmes, mēs nolaižamies dziļumā un saskaramies ar lielākiem resursiem.Teksts radies pēc Nataljas Bondarenko semināra iedvesmas.