Ģimenes mandala

Ģimenes Mandala ir grupas sistēmiska prakse, kas ar visu dalībnieku palīdzību ļauj ieraudzīt un sajust patiesās ģimenes locekļu vietas un attiecības. Pēc šīs prakses sakārtojas Mandalas licēja morfoģenētiskā lauka tuvākie slāņi, kas pamazām ievieš šo kārtību reālajā dzīvē. Ir iespēja pavērot savu ģimenes locekļu attiecības no malas un izdarīt secinājumus par sevi un savu lomu tajās. Nodarbībā mēs paspēsim izvietot vairāku dalībnieku ģimenes Mandalas, kurās pārējie būs dažādu ģimenes locekļu tēlu aizvietotāji.

Ikviena cilvēka sākums uz šīs pasaules ir ģimenē, ko mūsu dvēseles, nākot uz Zemi, izvēlas precīzi atbilstošu savām šīs dzīves vajadzībām un uzdevumiem. Ģimene nav statiska struktūra – tā mainās, aug un dalās, caur katru ģimenes locekli nesot mīlestības spēka plūsmu kādā no tās daudzveidīgajām izpausmēm. No sākotnējās ģimenes mēs turpinām ceļu pašu radītajā ģimenē, kas tālāk izvēršas bērnu ģimenēs. Lai cilvēks labi un droši justos pasaulē, ir svarīgi ieņemt savu īsto vietu šajā tuvinieku kopienā, kuras enerģētisko musturu sauc par ģimenes Mandalu. Svarīgi arī sajust citu ģimenes cilvēku vietu, tai skaitā to, kurus dzīvē nesatiekam, ar ko konfliktējam, vai kas nav vairs dzīvi. 

Šī prakse ir jēgpilnāka, ja grupā ir vairāk dalībnieku, tādēļ droši var ņemt līdzi savus draugus un paziņas - visiem būs interesanti!