Nometnes un izbraukuma pasākumi

Šogad manā vadībā Uguņos notika 5  šamanisko prakšu nometnes un vēl kas cits......

 „Ienākšana – 1” tiem, kas sāk šamanisko ceļu. Trīs pilnas dienas 16.-`18.jūnijā.    

„Spēka zvēru zīmes” - vēlama jau kāda pieredze. Šamaniskie ceļojumi un radošās prakses. Sakrālie zāļu pinumi un amuleti. Līgosvētku laikā, 22. - 25.jūnijā.

 „Pieredzējums” – tiem, kam jau ir kāda pieredze. Programma līdzīga iepriekšējiem gadiem – 4 stihijas, pazeme bedrē, jūra, augšpasaule, nakts pie koka, meža u.c. gari (būs pilns mēness). Nometne notiek darbadienās, 11. - 15.jūlijā.

„Ienākšana – 2” tiem, kas sāk šamanisko ceļu. Trīs pilnas dienas 4.-6.augustā

 „Izaugšana” – tiem, kam jau ir kāda pieredze un kas paši vada prakses vai grib to sākt darīt. Jauna programma – aklās dienas, savstarpēja procesu vadīšana, individuāli procesi, šamaniskā dziedināšana, stalkings. Nometne darbadienās, 14.-18.augustā

_______________________________________________________

Pirms "Spēka zvēru" nometnes, 21.jūnijā - Šamaniskā Saulgriežu rituālā nakts!

"Austrumu dienas" - šamaniskās dziedināšanas un atjaunošanās izbraukuma pasākums Uguņos, dalībniekiem ar pieredzi. 4.-6.maijā.

"Rietumu dienas" - šamaniskie riti kopā ar spēka augiem un veļiem lietu pabeigšanai, dalībniekiem  ar pieredzi Uguņos.  20.-22..oktobrī.

______________________________________________________

"DZĪVES UPE" - Sistēmisko sakārtojumu nometne, sadarbībā ar m/c 'Saskarsme'.

Dalībniekiem, kam interesē sistēmiskās prakses, vai kas vēlētos tās apgūt  - Limbažu novada  Augstrozē.

30.jūnijā līdz 2.jūlijā. Būs dažādi sistēmisko sakārtojumu un tiem radniecīgu prakšu meistari!

______________________________________________________

"DABA DZIEDĒ" - dabas dziedniecības prakšu nometne 28.-30 jūlijā.

Valdemārpilī -  tiem, kas mācās dziedniecības kursos vai gatavojas to darīt (vēlamas pamatzināšanas par cilvēka un pasaules enerģētiku).

__________________________________________________