IEKŠĒJĀ ĢIMENE - sistēmiskā darbnīca


Vada MARIJA BLŪMA-KAULIŅA un ALDIS JAUNBRŪNS.

Cilvēks jūtas pieaudzis, kad sasniedz iekšējo neatkarības stāvokli, kad ne apkārtējie cilvēki, ne apstākļi, ne bērnības notikumi un vecāki neietekmē šī brīža jūtas un rīcību. Šādu neatkarību dod iekšējs līdzsvars un veselums, kas iestājas apzināta un sistēmiska darba rezultātā. Pieaugušam cilvēkam raksturīga attīstīta iekšējā ģimene, kā rezultātā nav vajadzības balstīties ārējā ģimenē. Ārējā ģimene daudziem no mums bijusi destruktīva, bet to mēs vairs nevaram ietekmēt. Iekšējo ģimeni mēs varam kopt un audzēt tādu, kāda tā atbilst mūsu katra dvēseles ceļam. Līdzsvars un veselums iekšējā ģimenē spoguļojas ārpasaulē, pamazām saregulējot attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un notikumiem.

BŪS ĪSA TEORĒTISKĀ DAĻA – par iekšējās ģimenes tēliem, to attiecībām, lomām, veselīgo un destruktīvo stāvokli. Pazīstamākie iekšējie tēli ir: bērns, vīrietis, sieviete, vecāks vai vecāki, sievišķais vai vīrišķais pirmsākums, radītājs, sargs, kareivis, mīlētājs, viedais, u.c.

BŪS SISTĒMISKIE SAKĀRTOJUMI atbilstoši klientu pieprasījumiem, kur risināsim aktuālus jautājumus, bāzējoties iekšējās ģimenes tēlu atveseļošanā un līdzsvarošanā.

MARIJA BLŪMA-KAULIŅA - Sistēmisko un šamanisko prakšu, dabas dziedniecības, cilvēku un augu enerģētikas speciāliste no Talsu novada. Darbā ar cilvēkiem praktiski izmanto bioenerģētiku, elpošanas tehnikas, mākslas un smilšu terapiju, dabas stihiju spēkus. Praktizē iekšējos un dinamiskos ceļojumus iepriekšējās inkarnācijās un kontaktus ar dažādu energoinformatīvo lauku būtnēm, kā arī subpersonu un dvēseles daļu sakārtošanas metodes. 

ALDIS JAUNBRŪNS - sistēmisko sakārtojumu meistars no Liepājas. Savu atīstības un garīgās izaugsmes ceļu sācis caur psihoterapiju, vēlāk specializēti un detalizēti izzinājis atkarību jautājumus un apguvis sistēmisko procesu vadīšanu pēc Hlingera metodes. Lielu darbu paveicis, sev un citiem skaidrojot, no kurienes aug destruktīvu paradumu saknes. Pētījis dažādu iekšējo daļu attiecības, to līdzsvarošanas iespējas, iekšējā bērna struktūru un lomu cilvēka veselumā.

DALĪBAS MAKSA sakārtojuma autoriem 50,- eiro. Visiem pārējiem dalība 15,- eiro.

Tiem, kas vēlas savu darbu (sistēmisko sakārtojumu) - lūgums iepriekš pieteikties!
Tālr,.: 29393605 (Marija), vai 29116567 (Aldis)
e-pasts: zemesvejs12@gmail.com


Par sistēmiskajām praksēm vairāk lasi: http://www.sakartojumi.lv/