Garīgie pavadoņi

Tie ir cilvēki, kas ir paši apzināti iet savas lielās pieredzes uz Zemes un ir gatavi palīdzēt citiem šajā ceļā. 

Garīgā attīstība nav tikai vienmērīgs ceļš uz gaismu… tā bieži vien notiek caur krīzēm, caur maldiem, caur pieņemšanas un atlaišanas procesiem. Šo ceļu ir vieglāk iziet, ja ir pieejams kāds, kas, nešķirojot nevienu pēc reliģiskās vai konceptuālās piederības, var sniegt skatu no malas un BŪT blakus, kad vajag.

Kursu var apmeklēt arī sevis paša garīgajai attīstībai un stabilitātei, neatkarīgi no tā, kādā virzienā vai mācībā tā notiek, ja vien ir atvērts prāts un vēlme ieraudzīt Savu patiesību.

Kursa veidotāji ir Marija Sils un Reinis Ziļevs, bet nodarbības un lekcijas vadīs arī citi Latvijas meistari.

Kurss plānots 2 gadu garumā, ar virtuālajiem iknedēļas vakara vebināriem +  klātienes nedēļas nogalēm reizi mēnesī. Klātienes nodabības notiks Tukuma novadā

Programma ir elastīga, tajā ir pamatnodarbību grafiks un papildus iespējas. Precīzi nodarbību laiki un saturs taps zināmi rudenī – sekojiet informācijai, piesakieties jau tagad!

Raksti sākuma pieteikumu uz e-pastu:   garapavadoni@gmail.com

Šis kurss var noderēt visiem, kas nodarbojas ar sevis pilnveidošanu garīgā ceļā, un it īpaši tiem, kas strādā ar cilvēkiem - skolotājiem, psihologiem, dziedniekiem, sistēmiskā lauka turētājem, jogas treneriem, koučiem, meditāciju vadītājiem u.c.

MŪSU PAMATA PRINCIPI:

Autentiskums – mēs nepārstāvam nekādu noteiktu mācību. Mēs pārstāvam savas Dvēseles zināšanu, kas no Gara stīgas nonāk cilvēku laukā. Tādēļ mēs neveidojam sev sekotājus, mēs aicinām katru atrast veidu, kā sekot sev, savai Dvēselei, savam garam – kopt un turēt savu garīgo lauku.

Ētiskums – darīt labāku savu dzīves telpu saskaņā ar savu sirdsapziņu, ne ar kādiem ārējiem noteikumiem. Godīgi un saskaņā ar to, kādu pasauli vēlamies redzēt. Jo smalkākā plānā, jo tuvāk radīšanai, jo tīrāk un skaidrāk.

Līdzsvars – starp dot, ņemt un radīt, esot trejādībā un dzīvā ritmā. Attiecībās, zināšanās, rīcībā, enerģijā, pieņemšanā un ieguldījumā.

Dabiskums – kā saskaņa ar dabu. Ar apkārtējo dabu, ar cilvēcisko dabu, ar neredzamās, smalkās pasaules dabu, kas pieskaras mums visās dabas izpausmēs.

Attīstība – katra jauna diena ir par soli savādāka, kā iepriekšējā. Viss, kas ienāk kādā laukā, nes pārmaiņas. Dzīvība ir harmoniska mainība.

Atbildība – ikkatrs atbild tieši un vienīgi par sevi un savu ietekmes lauku visā pilnībā. Atbildības apjoms atbilst ietekmes apjomam un radīšanas rezultātam.

Brīvība – jo pilnīgākas, plašākas, skaidrākas un daudzveidīgākas ir mūsu Dvēseles, jo lielāka ir to izvēles un rīcības brīvība.

ŠAJĀ KURSĀ VARĒS APGŪT:

* Pasaules un cilvēka energoinformatīvā lauka pamatus, ciklā «Dvēsele Pasaulē» 

* Garīgo un reliģisko prakšu vēsturi

* Ētiku un apzinātību garīgā ceļa gājējiem

* Psiholoģijas pamatus saziņai un krīzēm

* Sistēmiskā lauka uzbūvi un turēšanu

* Šamanisko mācību teoriju un praksi

* Garīgo ceļu riskus un resursus

* Traumu veidus un to dziedināšanu

* Bioenerģētiku un elpošanas prakses

* Mākslas un skaņu terapijas pamatus

* Saikni ar Augstākiem spēkiem

* Meditāciju un vadīto transu

* Sadarbību ar Dabas spēkiem

* Maģisko ceļu veidus un lamatas

* Darbu ar Spēka augiem

Tiem, kas kādu no mācībām pie kursa vadītājiem jau apguvuši citur, varēsim piedāvāt alternatīvas papildus nodarbībās.

Kursa laikā katram būs iespēja saņemt individuālu bioenerģētisku auras kārtošanas procesu, kas īpaši svarīgi tiem, kas pieredzējuši pēdējo gadu medicīniskos eksperimentus - garīgā ceļā tam ir nozīme.

____________________________________

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

pa tālruni: 29393605 (Marija) vai t: 26554795 (Reinis)

e-pastā: garapavadoni@gmail.com

Sekojiet informācija par kursu šeit!