Iekšējie šamaniskie ceļojumi

Iekšējie meditatīvie šamaniskie ceļojumi nelielas grupas lokā.  
Tikšanās notiek Tukumā reizi mēnesī, lai ceļotu savā iekšējā pasaulē, lai iepazītu kādus savas dvēseles aspektus un modinātu tos. Katru reizi ir cita ceļojuma tēma.

Šamanisms - sena, dabas enerģijās un animismā balstīta pasaules uzskatu un ticības sistēma, kas apbrīnojami labi atbilst mūsdienu jaunākajām tendencēm smalko enerģiju laukos. Šamanisms ir mītisks un tēlains, tādēļ tā valoda labi palīdz mūsu apziņas un zemapziņas sadarbībai. Pamatprincips - viss pasaulē ir dzīvs un apgarots, cienījams un apzināms. Šī mācība un prakse ir par cilvēka būtnes iekšējo veselumu un ārējo vienotību ar dabas, dzīves, dzimtas un dvēseles ritmiem.

Tie, kas jau ceļojuši kādā no vakaru tēmām, ir aicināti to darīt atkārtoti, jo katrs šamaniskais piedzīvojums ir unikāls un neatkārtojams - dažādos ceļojumos gūtā pieredze papildina iepriekš pieredzēto, un pamazām smalkas pasaules loki kļūst skaidrāki un pieejamāki. Šis nav mācību kurss ar sākumu un  beigām, bet iespēja paplašināt un bagātināt savu dzīvi aizvien tālāk un dziļāk. Šis ceļš nav izdzīvojams pat vienas dzīves ietvaros, tas kopā ar dvēseli vijas cauri laikiem no dzīves uz dzīvi.

Iepriekšēja pieredze šamaniskajās praksēs nav nepieciešama, jo šamanismā katrs ceļo pats ar sevi, un gūst pieredzi atbilstoši savam spēkam un pieredzei. Tiem, kam nav nekādas pieredzes iekšējā ceļošanā, ieteicams sākt ar rudens pirmo ceļojumu, kurā varēs satikt savu Spēka dzīvnieku. Tie, kas pievienosies vēlāk bez sava dzīvnieka, ceļos kopā ar tiem enerģētiskajiem pavadoņiem, kas katru reizi būs  gatavi nākt palīgā.  

Ceļojumu vakars ilgs aptuveni 2 stundas, sākot no 18.30 vakarā. Lūgums nekavēt sākumu!

Dalības maksa 1 vakarā 15,- eiro.

Ceļojumus vadīs Marija Sils

Precīzu norises vietu uzzināsiet pēc pieteikšanās un dalības apstiprināšanas.

Tiem, kas brauks no tālākām vietām, ieteikums pēc iespējas kooperēties līdzbraukšanai (to sarunāsim, kad pieteiksieties).

Šamaniskais ceļojums ir meditatīva, skaņu ritma vadīta prakse, ko pastiprina speciālas elpošanas elementi, reizēm arī kādi kvēpināmie augi. Šajos procesos var iepazīt gan savas zemapziņas plašumus, gan dažādus pasaules smalko plānu aspektus, gan savienoties ar senču enerģijām vai atgūt kādu zudušu dvēseles daļu’ apakšpasaulē, līdzsvarot karmiskas attiecības, vai iegūt jaunu informāciju un enerģiju, ceļojot augšpasaulē.

Ceļojumā, smalkajā pasaulē pieredzētais tiek ienests taustāmajā dzīvē caur vīziju zīmējumu un redzējumu atstāstu grupas ietvaros.

Šamaniskie ceļojumi ir noderīgi visiem, kas vēlas paplašināt savas uztverees un ietekmes robežas, rast jaunus resursus, labāk iepazīt savas dvēseles dziļumus, vairot savu enerģētisko caurlaidību, palīdzet sev atveseloties vai vienkārši jūt aicinājumu ieskatīties tālāk par fiziskās pasaules izpausmēm.

Šī prakse nav piemērota cilvēkiem ar klīniskām psihskām problēmām, ar akūtām infekcijas slimībām pie paaugstinātas temperatūras (tad noder individuāli ceļojumi) vai spēcīgu nervu sistēmu regulējošu zāļu lietošanas gadījumos.

Ceļojumos katrs pats uzņemas atbildību par savu psihisko un fizisko veselību.

Vasaras periodā šamaniskie ceļojumi tiek praktizēti nometnēs dabā:  https://zemesvejs.mozello.lv/pasakumi/vasaras-nometnes/

Šajā sezonā notikušie ceļojumi:

27.oktobra ceļojumu tēma „SPĒKA DZĪVNIEKA MĀCĪBAS” - kādam tā būs iepazīšanās ar šo enerģiju, ko sauc par Spēka dzīvnieku, kādam atkalsatikšanās, kādam padziļināts ceļojums kopā ar savu apakšzemes pavadoni.

17.novembrī  ceļojumu tēma "MANAS DVĒSELES AICINĀJUMS" - dosimies pie dvēseles saknēm, pie tās savas daļas, kas atceras savu misiju un aicinājumu, iemiesojoties šai pasaules lokā un / vai uzsākot šo dzīvi.

15.decembrī  (otrdiena) ceļojumu tēma "ZUDUŠĀ SPĒKA MEKLĒJUMOS" - dvēsele, ceļojot no dzīves uz dzīvi, iedzimstot dažādās dzimtās, ne tikai uzkrāj spēkus, bet arī kaut ko pazaudē. Šajā ceļojumā dosimies pēc kādas savas zaudētās dvēseles spēka daļas.

18.janvārī "AUGSTĀKĀ SPĒKA PAVADOŅI" - dosimies augšpasaulē, kur satiksim savu tuvāko dvēseles būtni, kas mūs vienmēr gaida un atbalsta. Kopā ar to ceļosim pie vēl kādām debesu būtnēm - pie pavadoņiem, kuru gudrība mums patreiz varētu noderēt attīstībai uz zemes.

15.februārī "CEĻOJUMS LAIMAS VĀRTOS" - tiksimies ar liktens dievi Laimu augšpasaulē, vērosim savu nolikto dzīves ceļu un izvēles iespējas. Lūgsim Laimai svētību un atbalstu, lai droši un skaidri ietu savas dvēseles ceļu šai pasaulē. Iespēja vienoties ar Laimu par kādiem liktens pavērsieniem.

15.martā "SENČU MANTOJUMS" - ceļosim apakšzemē pie senčiem pēc mantotā spēka un zināšanām, kas varētu noderēt tagadnē. Iespēja savienoties ar kādām līdz šim nepazītām, bet dzimtai piederīgām enerģijām. Iespēja atdot senčiem kādas nastas kas pašlaik vairs nav vajadzīgas.


12.aprīlī "ZEMES GARU MOŠANĀS" - dosimies uz leju, lai satiktu lielos Zemes garus. Tie atbild par to, kādi spēki ir pieejami mums šeit, virszemē un kā mēs tos varam realizēt tai vietā, kurā dzīvojam. Tiksimies ar savas dzimtās vietas  Gariem un tiem, kas uz mums raugās pašlaik.  

10.maijā "JAUNAS DZĪVES SĒKLAS" - ceļosim augšpasaulē, kur rodas jauni notikumi, vēl pirms to ienākšanas mūsu Zemes dzīvēs.... Šī būs iespēja ieskatīties tajā, kas nāk uz Zemi, kas vēl tikai veidojas, un varbūt izvēlēties kādas īpašas "sēklas" ko iesēt savā dzīvē un izaudzēt nākotnē.

Vairāk informācijas par šīm nodarbībām: tel.: 29393605, e-pasts: zemesvejs12@gmail.com