Sistēmisko sakārtojumu metode

Teorētiski – praktisko nodarbību cikls veidots cilvēkiem bez priekšzināšanām, taču aicināti arī tie, kas jau strādā ar sevi pēc sistēmisko sakārtojumu, jeb sistēmfenomenoloģijas, jeb Helingera metodes un vēlas iepazīt jaunus tās paņēmienus. Īpaši gaidīti dziednieki, psihologi, pedagogi un citi, kas strādā ar cilvēkiem. Kurss nedod tik lielu pieredzi un zināšanas, lai pēc tā kļūtu par Sistēmisko sakārtojumu vadītāju, bet dod kvalitatīvu izpratni par šo metodi, iespēju pieredzēt tās iedarbību, kā arī saprast, kas notiek sakārtojumos, tos apmeklējot kā klientam vai aizvietotājam.

Katrā nodarbībā būs teorētiskā un praktiskā daļa, kurā apskatīsim kādu tipisku sistēmisko problēmu loku, tā cēloņus un iespējamos risinājumus. Pirmajā daļā iepazīstināšu ar energoinformatīvā lauka kārtību un iespējām atbilstoši nodarbības tēmai. Pēc īsa pārtraukuma praktiskajā daļā darbosimies pēc izlozes principa - izliksim kāda dalībnieka jautājuma pilnu sakārtojumu, un kādu īsu jautājuma diagnostiku.

1.nodarbība „Dzimtas koks”

2.nodarbība „Bērni un vecāki

3.nodarbība  Pāru attiecības

4.nodarbība „Veselības simptomi” 

5.nodarbība „Iekšējās struktūras”

6.nodarbība „Dzīves ceļš”

Dalības maksa (iespējami varianti, atkarībā no organizatoriskām izmaksām):
Pilna uzstādījuma pasūtītājam – 50,00 eiro (1 darbs ciklā katram)
Pārējiem dalībniekiem – 15,00 eiro.

Ja ir vienota grupa ar 12 dalībniekiem (katrā nodarbībā izstrādājam 2 dalībnieki darbus), tad visi maksā 20,00 eiro par nodarbību.

Profesionāļi (dziednieki, psihologi, pedagogi, mediķi) šo metodi varēs izmantot sava darba lauka paplašināšanai, pārējiem tā dos iespēju saprast sevi, savu vietu pasaulē, dzimtas sistēmā, kā arī sakārtot daļu sava energoinformatīvā lauka. 

Par cikla organizēšanu interesēties pa tālr.: 29393605, e-pasts: zemesvejs12@gmail.com


Kas ir Sistēmiskie uzstādījumi?
Sistēmiskie uzstādījumi, jeb sistēmfenomenoloģijas metodes, ir enerģētiski spēcīga, transpersonāls savas iekšējās pasaules sakārtošanas veids, kam garīgās saknes meklējamas šamanisma praksēs, un ko mūsdienās visbiežāk pazīst kā Hellingera metodi. Risina visdažādākos dzīves jautājumus, kam nav tieši saskatāma iemesla – attiecību, veselības, labklājības, emocionālās un situāciju problēmas. Pamatā tam ir izpratne, ka cilvēku ietekmē ne tikai viņa individuālā personība, bet arī sistēmas, kas to veido – dzimta un senču likteņu līkloči, dvēseles iepriekšējā pieredze un tās daļu attiecības. Sistēmfenomenoloģijas, jeb sistēmisko risinājumu praktisko uzstādījumu metode ir vieglākais un reizē efektīvākais ceļš pie sevis. Metode kļūst aizvien populārāka, jo darbojas ātri un skar dziļus cilvēka būtības slāņus. Tās atslēga – patiesums, jo viss, kas notiek uzstādījuma laikā, karto reālas enerģijas klienta informatīvajā laukā. 

Kā notiek sistēmiskie uzstādījumi?
Uzstādījuma var notikt gan grupā, gan individuālā darbā ar konsultantu. Tā laikā netradicionālā, bet pārliecinošā veidā var gūt atbildes uz dažādiem jautājumiem par savu dzīvi, veselību, darbu, attiecībām vai dzimtas vēsturi. Risinājums, ar klātesošo cilvēku palīdzību, izmaina jautājuma autora enerģiju lauka elementu attiecības, sakārto tās to īstajās vietās, atbrīvo piesaistes, atgriež zudušās dvēseles daļas, lai atjaunotu dzīvības un mīlestības spēku plūsmas. 

Cik droša ir šī metode?
Pilnībā pabeigts sistēmiskais uzstādījums atstāj pozitīvas sekas uz visiem tā dalībniekiem – kā uz pasūtītāju, tā uz aizvietotājiem, un pat skatītājiem. Šī ir drošākā man zināmā enerģētiskā darba metode, jo katrs aizvietotājs, kaut arī darbojas cita cilvēka enerģiju laukā, nonāk tieši tajā lauka vietā, kas tam ir visatbilstošākā. Šajā metodē nav nejaušibu, mēs visi cits citu papildinām un atbalstām!

Jautājumu risināšana uzstādījumos iespējama arī anonīmi – nesaucot vārdā problēmu, bet darbojoties tīri ar enerģijām un tēliem, kas ar to saistīti. Manis vadītos uzstādījumos ir iespēja izlīdzināt savas iekšējās daļas šajā un citās inkarnācijās.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .