Mācības kursos, ko es organizēju un vadu kopā ar citiem meistariem:

"SISTĒMISKO SAKĀRTOJUMU VADĪŠANA"

 2 gadīgā kursā tiek apgūta sistēmfenomenoloģijas teorija, sistēmisko sakārtojumu uzbūve, grupu vadīšanas iemaņas, dažādi sakārtojumu veidi, un iepazīti labākie Latvijas sistēmiskā darba meistari!

Kursa programma ir interesanta arī tiem, kas vēlas izprast sistēmiskos procesus pasaulē un cilvēka dzīvē, uzlabot attiecības ar sevi un apkārtējiem, celt savas dzīves kvalitāti un apzināti piedalīties sakārtojumos kā aizvietotāji. 

Mācības notiek  2 reizes mēnesī, svētdienās, m/c "Saskarsme" Rīgā un daļēji arī onlain vidē.

JAUNU KURSU uzņemsim 2023.gada rudenī!

Vairāk par šo kursu lasi un piesakies te: Sistēmisko sakārtojumu vadīšana

_____________________________________________________________________________________

'JAUNĀ LAIKA DZIEDNIECĪBA" 

Jau trešo reizi notiek jauna veida dziedniecības apmācības pēc programmas “Jaunā laika dziedniecība”

Jaunais kurss ilgst pusotru gadu ar brīvajām papildnodarbībām., pirmajā gadā būs iespēja pilnveidot un atveseļot sevi, tātad – kļūt par dziednieku sev, bet otrajā kursā vairāk mācīsim dziedniecības metodes, ko varēsiet pielietot papildus savā profesionālajā darbā. 

JAUNS KURSS sācies 2023.gada janvārī! Līdz mata beigām vēl var pievienoties.

Kāpēc tieši “JAUNĀ LAIKA DZIEDNIECĪBA”? – jo šeit ir iespēja  apgūt tādas dziedināšanas metodes, kas ļauj strādāt ar mūsdienu cilvēkam atbilstošām vibrācijām. Agrāk dziednieks vairāk lietoja savu enerģiju vairāk paļāvās uz mantotām vai iemācītām zināšanām, uz autoritātēm  un dažādiem palīglīdzekļiem.  Tagad ir laiks, kad mēs visi - pilnīgi visi cilvēki un arī pasaule – kļūstam smalkāk vibrējoši un tuvāki radītājam. Līdz ar to mainās arī veidi, kā mēs iedarbojamies cits uz citu dziedināšanas jomā. Jaunās metodes ir vairāk intuitīvas, vairāk balstītas rezonansē starp dziednieku un klientu, tās ir it kā netaustāmākas, garīgākas un individuālākas katram unikālajam gadījumam – jo unikāli esam mēs visi. Var teikt, ka mācīsieties mazāk gatavas metodes, vairāk veidus, kā katru reizi pie šīm metodēm tikt, darbojoties pasaules smalkajos plānos.

ŠAJĀ PROGRAMMĀ UZSVARS tiek likts uz dziednieka paša, kā kvalitatīva darba instrumenta, sagatavošanu. Mēs katrs esam unikāli, gan kā dziednieki, gan kā klienti, un katram labam dziedniekam top viņa paša metodes, ko nav iespējams atkārtot. Ja dziednieks ir gatavs darbam kopā ar saviem augstākiem spēkiem, ja viņš ir apzināts šeit un tagad, darbs ar klientu ikreiz notiek iespējami labākajā veidā.

NODARBĪBAS NOTIEK 2 reizes mēnesī, ar bāzes vietu Tukumā. 1x mēnesī ir klātienes nodarbību diena, 1x mēnesī ir onlain nodarbības (šis ritms var mainīties). Ir vasaras prakses nometne un dažādas papildnodarbību iespējas.

Vairāk lasi te: JAUNĀ LAIKA DZIEDNIECĪBA