Spirālveida dinamika

Un tās izpausmes sistēmiskajā darbā. Vada Ligita Embrekte.

Spirālveida dinamika (Spiral dynamics) ir dziļos un ļoti plašos, visaptverošos pētījumos balstīts, vairāku zinātnieku izstrādāts cilvēka, organizāciju un sabiedrības attīstības modelis. Uz tā balstās integrālais koučings un to pašlaik plaši izmanto procesu, tendenču izpratnē un metožu izmantošanā dažādu sistēmu attīstīšanai.

Šī mācība palīdz izprast gan to, kas noticis pagātnē, gan to, kādā individuālās attīstības stadijā esam tagad kā personas un kā sabiedrības kopienas, un uz ko savā attīstībā virzāmies nākotnē. Līdz ar to ir daudz vieglāk saprast un pieņemt sevi un klientus vai tuviniekus, optimālāk un efektīvāk organizēt darbu, uztvert attīstības tendences, organizēt savu dzīvi, novērst iekšējos un ārējos konfliktus, bieži vien iegūstot mieru – apzinoties, ka ar mani, manu līdzcilvēku, viss ir kārtībā, jo ….

Ligita Embrekte šo sistēmu izmanto kopš 2012. gada kā sistēmiskais koučs, karjeras konsultante un pat personalizēto jostu audēja, kur Spirālveida dinamikas modelis saplūdis ar viņas veidoto pasaules izpratnes modeli Esības ligzda. Tas pašlaik tiek pieslīpēts, liekot lietā sakrālās ģeometrijas studijās apgūto.


2-dienu vebinārā būs skaidrs un saprotams stāstījums par pašu modeli, galvenajām likumsakarībām, uz kurām tas veidots, un ko tas atspoguļo. Pēctecīgi ceļosim pa spirāles gredzeniem augšup, līdz katrs savam līmenim, savās attīstības jomās un tālāk aiz tagadnes. Saņemsiet gan informāciju, gan integrālas kartes, gan sistēmiskā kouča jautājumus, nelielus uzdevumus pašizziņai.

Iespējams - nodarbības Jūs ievadīs tālākos Spirālveida dinamikas pētījumos un idejās savu metodiku izstrādē un pielietošanā.

Seminārs orientēts uz cilvēkiem, kas pazīstami ar sistēmisko darbu (šī ir mācību kursa atvērtā nodarbība) gan kā prakšu vadītāji, gan kā dalībnieki, bet tas būs saprotams arī koučiem, psihologiem, pedagogiem un citiem, kas strādā ar cilvēkiem un interesējas par procesiem sabiedrībā.

PIETEIKŠANĀS un vairāk info pa tel. 29393605 (org.)
e-pasts: zemesvejs12@gmail.com