Sistēmisko sakārtojumu dubultvadības grupas ar Aldi Jaunbrūnu

ALDIS JAUNBRŪNS - sistēmisko sakārtojumu meistars no Liepājas. Savu attīstības un garīgās izaugsmes ceļu sācis caur psihoterapiju, vēlāk specializēti un detalizēti izzinājis atkarību jautājumus un apguvis sistēmisko procesu vadīšanu pēc Helingera metodes. Lielu darbu paveicis, sev un citiem skaidrojot, no kurienes aug destruktīvu paradumu saknes. Pētījis dažādu iekšējo daļu attiecības, to līdzsvarošanas iespējas, iekšējā bērna struktūru un lomu cilvēka veselumā.


Kopā ar Aldi mēs jau vairaķas reizes esam rīkojuši sistēmisko sakārtojumu dubultvadības grupas.

Vadība divatā dod iespēju aptvert plašāku Lauka areālu, ieskatīties dziļāk procesā un labāk līdzsvarot vīrišķi - sievišķās enerģijas, kā arī citus duālos aspektus. Esam ievērojuši, ka darbs rit ātrāk, un tas notiek vieglāk gan aizvietotājiem, gan klientiem. 

Nāc un izmēģini - kā tas notiek! Tuvākais mūsu kopīgais pasākums:

___________________________________________________________________________________________________________________

"ROBEŽAS"

Sistēmisko sakārtojumu grupa Marijas Sils un Alda Jaunbrūna dubultā vadībā notika 2020.g. 23.februārī Rīgā. 

TĒMA - "ROBEŽAS": 

·         Personīgās, sistēmiskās un sociālās.

·         Fiziskās, psiholoģiskās un garīgās.

·         No vīriešu un sieviešu skatpunkta.

·         Robežu pārkāpšana un robežu aizsardzība.

·         Savu robežu vai to elastības atjaunošana.

AICINĀTI VISI, KAM IR JAUTĀJUMI PAR ROBEŽU TĒMU, kā arī citi sistēmiski risināmi jautājumi. Kā arī - aicinām tos, kam nav akūtu problēmu, bet kas vēlas nostiprināt savu lauku kā aizvietotāji.

NODARBĪBAS SĀKUMĀ - NELIELS STĀSTĪJUMS par mūsu personīgā un sistēmiskā lauka enerģētiskajām robežām, pēc tam veidosim sistēmiskos izvietojumus pēc jūsu pieprasījumiem. Iespējami arī kādi diagnostiski darbi. Būs vingrinājums visiem dalībniekiem.

PILNS SISTĒMISKAIS SAKĀRTOJUMS ir dziļa un iedarbīga transformējošā prakse, kas pārkārto un harmonizē energoinformatīvā lauka slāņus un elementus. DIAGNOSTIKA ir īsāks process, kas nerisinās problēmas dziļākos slāņus, nekārtos lauku, bet dos atbildes uz kādu aktuālu jautājumu.

DALĪBAS MAKSA pilna sakārtojuma autoram 60,- eiro, diagnostikas autoram 25,00 eiro, 

Aizvietotāji maksā ziedojuma formā - tik, cik jūtas ieguvuši no pasākuma.

PAR SISTĒMISKAJIEM SAKĀRTOJUMIEM vairāk informācijas: http://zemesvejs.mozello.lv/sistemfenomenologija/


___________________________________________________________________________________________

Sistēmisko sakārtojumu darbnīca “ATTIECĪBAS" - notika 2019.gada 25.maijā.

Vada MARIJA BLŪMA-KAULIŅA un ALDIS JAUNBRŪNS. Mēs visu dzīvi esam attiecībās – ar partneriem, ar vecākiem un bērniem, ar draugiem un radiem, ar kolēģiem un kaimiņiem, ar ceļabiedriem un ienaidniekiem, ar pašu Pasauli un ik brīdi - ar sevi.
Savstarpējās jūtas un nerakstītie līgumi savieno cilvēkus ar neredzamām stīgām, kas veido dzimtas vai karmiskos attiecību tīklus.
Mēs skatīsim visdažādākos attiecību samezglojumus ne tikai cilvēka personības, bet arī dzimtas un dvēseles kontekstā.
Sistēmiskie sakārtojumi ir ļoti patiesa metode, kas reizē ir ļoti klusa - tā neprasa attiecību stāstus un konfliktu iztirzājumus, attiecību stāsti atveras tikai tik, cik tas nepieciešams Lauka enerģiju līdzsvarošanai. Nāc ar savu aktuālo jautājumu - pie mums ir droša un saudzīga vide tā risināšanai!

BŪS ļoti īsa TEORĒTISKĀ DAĻA – par attiecību enerģētikas izpratni un modeļiem, par to, kā sistēmiskie (dzimtas, u.c.) iemesli ietekmē šī brīža attiecības, par cilvēku savstarpējā lauka nobīdēm un to iemesliem.
BŪS SISTĒMISKIE SAKĀRTOJUMI atbilstoši klientu pieprasījumiem, kur risināsim aktuālus attiecību jautājumus.


__________________________________________________________________________________

Sistēmisko sakārtojumu darbnīca “IEKŠĒJĀ ĢIMENE” 2019.g. 6.janvārī.
Vada MARIJA BLŪMA-KAULIŅA un ALDIS JAUNBRŪNS.

Cilvēks jūtas pieaudzis, kad sasniedz iekšējo neatkarības stāvokli, kad ne apkārtējie cilvēki, ne apstākļi, ne bērnības notikumi un vecāki neietekmē šī brīža jūtas un rīcību. Šādu neatkarību dod iekšējs līdzsvars un veselums, kas iestājas apzināta un sistēmiska darba rezultātā. Pieaugušam cilvēkam raksturīga attīstīta iekšējā ģimene, kā rezultātā nav vajadzības balstītiers ārējā ģimenē. Ārējā ģimene daudziem no mums bijusi destruktīva, bet to mēs vairs nevaram ietekmēt. Iekšējo ģimeni mēs varam kopt un audzēt tādu, kāda tā atbilst mūsu katra dvēseles ceļam. Līdzsvars un veselums iekšējā ģimenē spoguļojas ārpasaulē, pamazām saregulējot attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un notikumiem.


BŪS ĪSA TEORĒTISKĀ DAĻA – par iekšējās ģimenes tēliem, to attiecībām, lomām, veselīgo un destruktīvo stāvokli. Pazīstamākie iekšējie tēli ir: bērns, vīrietis, sieviete, vecāks vai vecāki, sievišķais vai vīrišķais pirmsākums, radītājs, sargs, kareivis, mīlētājs, viedais, u.c.

BŪS SISTĒMISKIE SAKĀRTOJUMI atbilstoši klientu pieprasījumiem, kur risināsim aktuālus jautājumus, bāzējoties iekšējās ģimenes tēlu atveseļošanā un līdzsvarošanā.

_________________________________________________________________________

Par sistēmiskajām praksēm vairāk lasi: http://www.sakartojumi.lv/

 .