Ieskaites punktus Tukuma kursā "Jaunā laika dziedniecība" var iegūt šādi: 

Praktiskā dziedniecība Tukumā pie Marijas = 4 x 11 = 42 p.

Psiholoģijas pamati (onlain) pie Sanitas Aišpures = 16 p.

Dziedniecības attālināta prakse (onlain) pie Marijas = 20 p.

Aurasoma pie Santas Pīlāces Tukumā = 5 p.

Darbs ar ģimeni, pusaužiem, pie Pārslas, Tukumā = 8 p.

Attiecības un čakru līmeņi (onlain) pie Leidas = 4 p.

Lekcija (tiks precicēta, onlain) 8.maijā = 4 p.


KULDĪGĀ - spied te un lasi vairāk!

Variet apmeklēt Kuldīgas kursa nodarbības. Kurss sāksies 2021.gada 23.janvārī.

NODARBĪBAS CITUR:

Sistēmisko sakārtojumu grupas pie Marijas Sils, notiek pastāvīgi klātienē un online 

Aizvietotājs = 1 darbā 1punkts; 

Klients = 1 darbā 3 punkti

Bioenerģētika online, 1 reize = 1 p.

Meditācijas onlain,1 reize = 1 p.

Dažādi vebināri - 1 punkts stundā


Sistēmiski šamaniskie pasākumi:

Rudens rituāls = 8 p.

Veļu diena = 8 p.

__________________________________________________________________________________________________________________________

JAU NOTIKUŠĀS NODARBĪBAS:

"Praktiskā dziedniecība" (vēl notiek)

Dvēseles daļas un subpersonas (onlain) pie Marijas = 4 p.

"Saules spirāles veidošana" = 5 p.

"Vienkāršā fizioloģija" 4 x 4 = 16 p.

'Īsa pamācība veģetārajā ēšanā" 2 x 4 = 8 p.

"Augu dziednieciskais spēks", 6 x 4 = 24 p.

"Dziedinošās kustības un skaņas" 5 X 5 = 25 p.

"Saiknes ar Visumu veidošana", 5 x 3 = 15 p.

"Cilvēka un Pasaules enerģētika" 3 x 4 = 12 p.

"Ķermeņa atjaunošana elpojot" 4 x 4 = 16 p.

"Uzturs veselībai" 2 x 4 = 8 p.

"Sava un mājas biolauka attīrīšana" = 4 p.

"Aromāti labsajūtai", = 8 p.

"Krāsu un zīmju dziedniecība", 4 x 4 = 16 p.

"Augu dziednieciskais spēks", 4 x 2 = 8 p.

"Dziedniecības metodes. Meditācija.", 3 x 4 = 12 p.

Šamaniskā prakse.Iekšējais ceļojums, = 4p.

VASARĀ:

Nometnēs:

"Ienākšana" 21.-23. jūnijs, = 24 p.

"Pieredzējums" 5.- 9.jūlijs, = 48 p.

"Uzzīmē savu spēka zvēru" 1.- 3. augusts, = 32 p.

"Dzīves upe" 17.-19.jūlijs = 24 p.

"Daba dziedē" 27.- 29.augusts, = 24 p.


 .