'JAUNĀ LAIKA DZIEDNIECĪBA"  

Kursā ir plānoti nosacīti 2 mācību gadi, pirmajā būs iespēja pilnveidot un atveseļot sevi, tātad – kļūt par dziednieku sev, bet otrajā kursā vairāk mācīsim dziedniecības metodes,  ko varēsiet pielietot profesionālajā darbā.

MĀCĪBAS NOTIEK 2 reizes mēnesī, sestdienās, Tukumā, vai online vidē, vai citur.

Klātienē Tukumā dienā ir 8 mācību stundas, no 9.30,  ar  pusdienas pārtraukumu. 

Turpmāk mācības kursā “JAUNĀ LAIKA DZIEDNIECĪBA” notiks pēc “punktu sistēmas” – tā pie mums nav pierasta, bet citu valstu mācību iestādēs tiek plaši lietota, un ir diezgan vienkārša.

Lai cilvēks būtu dziednieks, nav tāda viena noteikta zināšanu un prasmju kopuma – dziedniecība ir ļoti plašs jēdziens, tā visu laiku mainās, un būtībā katrs labs dziednieks strādā pēc savām metodēm, kaut arī parasti turpina visu mūžu kaut ko mācīties. Tāda viena vienota programma ne tikai nav vajadzīga, tā patiesībā nemaz nav iespējama, jo daudz svarīgāk ir, lai katrs attīsta tieši savu jomu.

OBLIGĀTI IR šādi minimāli pamati:

1)      tie gandrīz pilnībā ir ietverti manā vebināru ciklā “Dvēseles loki” – tas ir iegādājams, šogad tiks arī atjaunots.  Liela daļa no tā tiem, kas bija šajā pirmā kursa 1.gadā tika manās pirmajās 3 lekcijās “Cilvēka un Pasaules enerģētika”, pārējais bija plānots nākošgad, bet, tā kā to es pasniedzu arī citos vebināros un lekcijās, daudzi to jau ir dzirdējuši.

2)      Par obligātu dziedniekam es uzskatu arī kaut nelielu praksi bioenerģētikā, ko daži no jums jau arī ir dabūjuši…. Pārējiem tā būs no rudens.

3)      Obligātas ir arī minimālas psiholoģijas, un ētikas zināšanas, jo tas tomēr ir darbs ar cilvēkiem (rudenī tādas lekcijas būs). 

4)    Pārējās prasmes var būt visdažādākajās dziedniecības nozarēs un metodēs.

PAR DIPLOMU. Kursa beigšana un diplomdarba aizstāvēšana dod iespējas iegūt pieaugušo interešu izglītības diplomu no biedrības ‘Moirunams’, kas apliecina dziednieka kvalifikāciju un dod iespējas strādāt visā Latvijas teritorijā papildus savai pamata profesijai. Diplomdarba izstrāde būs tiem, kas to gribēs, jo tā ir reāla prakse un darbs, kas tiešām apliecina, ka cilvēks interesējas par šo un ir gatavs strādāt ar citiem. Un tas ir arī ļoti interesanti – meklēt variantus, vērot rezultātus, pārliecināties par to, kas sanāk, u.t.t

LAI TIKTU PIE DIPLOMDARBA AIZSTĀVĒŠANAS, būs jāsavāc 360 punkti - divu gadu kursu nodarbību apmēram atbilstoši.  Bet tos varēs vākt dažādās nodarbībās – manās un arī dažu citu vadītāju, ko es šim nolūkam organizēšu. Ik pa laikam izsūtīšu un mājaslapā publicēšu vietas un laikus, kur būs nodarbības, par kurām ieskaitās punkti. Parasti par 1stundu varēs dabūt 1 punktu, bet dažos pasākumos arī vairāk (tas būs izlasāms).

LAI DABŪTU DIPLOMU, nebūs jānāk obligāti uz visām tieši šī kursa “Jaunā laika dziedniecība” nodarbībām,  bet varēs iet uz tām, kas interesē gan šī kursa ietvaros, gan citur  - kur var dabūt ieskaites punktus. Tā kā man ir daudz online nodarbību, ir iespēja apgūt vajadzīgās zināšanas un prasmes arī online vidē, bet diplomdarbs vienalga būs jāaizstāv klātienē. Papildus klāt nāk arī diplomdarbam vajadzīgās konsultācijas – tās neietilpst punktu sarakstā, tās katrs ņem un apmaksā atsevišķi pie kā grib, vai arī tiek galā bez tām . Diplomdarbu pieņemšu es, Marija Sils, un vēl kāds pasniedzējs, kas iesaistījies tā tapšanā. Tas varēs notikt gan pēc gada, gan pēc diviem, gan pēc vairāk, kad punkti savākti un darbs gatavs.

NODARBĪBU RITMS TUKUMĀ vismaz 2x mēnesī paliks, jo man un tukumniekiem tas ir ērts, bet tā nebūs vienīgā iespēja piedalīties šajā kursā un dabūt ieskaites punktus. Toties vairs nebūs vajadzības maksāt par to, uz ko nav būts (bet tas arī neieskaitīsies) un kas varbūt nav vajadzīgs. Tiem, kas līdz šim bijuši kursā un to turpina - tās stundas, par ko ir samaksāts līdz šim, visas ieskaitīsies, arī, ja uz tām nav būts.

TIEM, KAM NEVAJAG DIPLOMU – paliks iespēja nākt vienkārši uz tām nodarbībām, kas liekas interesantas un ir brīvi pieejamas. DAĻA NODARBĪBU  būs pieejamas tikai tiem, kas ir bijuši uz atbilstošām nodarbībām iepriekš, jo būs nepieciešama iepriekšēja sagatavotība – par to vienmēr būs iespēja iepriekš uzzināt. Pieteikšanās ir nepieciešama tad, ja pastāv iespēja, ka vēlēsieties dabūt dziednieka diplomu par kursa beigšanu, kā arī dažu nodarbību apmeklējumam, kur būs vajadzīga iepriekšēja pieredze.

KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS KURSĀ līdz diplomdarba aizstāvēšanai ir vismaz 360 punkti. Pieteikšanās punktu uzskaitei neuzliek nekādus pienākumus regulāram apmeklējumam – tos var vākt tik ilgi, cik vēlas, jebkurā brīdī uzsākot un pārtraucot vākšanu. Pieteikšanās ir nepieciešama tad, ja pastāv iespēja, ka vēlēsieties dabūt dziednieka diplomu par kursa beigšanu, kā arī dažu nodarbību apmeklējumam, kur būs vajadzīga iepriekšēja pieredze.

INFORMĀCIJA PAR IESPĒJĀM IEGŪT PUNKTUS Tukumā, citur un online, turpmāk vienmēr būs pieejama šeit: PUNKTU IEGŪŠANA

Punktu uzskaite sākas no brīža, kas dalībnieks pieteicies kursam.

PUNKTU UZSKAITES VIETA. Tā kā daļa nodarbību man un citiem notiek virtuālā vidē, es ieviesīšu arī virtuālu  “Uzskaites grāmatu”, kur katrs, kas pieteiksies uz šo sistēmu, varēs redzēt, cik punkti savākti un par ko. Tai būs pieeja visiem, kas pieteikušies  šai “punktu sistēmai”.  Būs viss skaidri un vienkārši!

PIETEIKTIES UN SĀKT MĀCITIES var jebkurā brīdī, vai arī sekot Tukuma klātienes nodarbību ritmam. Jauns mācību cikls klātienē Tukumā sāksies rudenī, oktobrī.

LŪDZU PIETEIKTIES ŠEIT (skaidrībai - arī tos, kas jau bija kursā):  ANKETA

Marija Sils

t.: 29393605

zemesvejs12@gmail.com

------------------------------------

Pirmā gada mācības (no rudens būs jaunas iespējas tās apmeklēt):

 “Cilvēka un  pasaules enerģētika”, pasniedzēja Marija Sils

“Ķermeņa atjaunošanu elpojot”, pasniedzējs Aigars Mozulis

“Ieskats aromterapijā”, pasniedzēja Iveta Kursiša

“Dziedinošās kustības un skaņas”, pasniedzēja Ramona Pole

“Saiknes ar Visumu veidošana”, pasniedzējs Kaspars Kalniņš

“Dziedniecības metodes. Meditācija.”, pasniedzēja Marija Sils

“Augu dziedinošais spēks”, pasniedzējs Juris Bušs

“Krāsuun zīmju dziedniecība”, pasniedzēja Marija Sils

“Uzturmācības pamati”, pasniedzēja Anna Suhanova

VASARĀ 2,5 dienas dosimies dabā

Apgūsim prasmes kontaktēties ar dabas spēkiem, būs nodarbība par vegāniskouzturu un prakse hidrolātu gatavošanā.

Aicināti būs tie, kas jau kaut ko šaā kursā apmeklējuši via gatavojas tajā mācīties!

OTRAJĀ GADĀ APGŪSIET ŠĀDAS MĀCĪBAS:

Psiholoģijas , ezotērikas un masāžas pamati

Anatomijas un psihosomatikas pamati

Bioenerģētiksās dziedniecības metodes

Dzimtas un sistēmisko prakšu mācības

Garīgā dziedniecība un rituāli

PĒC ŠĪM MĀCĪBĀM, iegūstot 360 ieskaites punktus, izstrādājot un aizstāvot diplomdarbu (diplomdarba nosacījumi – pie iestāšanās), iegūsiet dziednieka kvalifikācijas diplomu nobiedrības 'Moirunams', kas ļaus praktizēt katram sev tuvākajā dziedniecības jomā papildus pamata profesijai visā Latvijas teritorijā.

Esi gaidīts!


/kursu organizē biedrība 'Moirunams'/

 .