“Sistēmisko sakārtojumu ABC” 

9 lekciju cikls sisēmiskās pieejas teorijā. 

KO TAS DOS? – praktiskas zināšanas par B.Helingera metodes pamatiem - sistēmisko sakārtojumu uzbūvi, iedarbību un veidošanu.

KAM TAS PAREDZĒTS? – visiem, kam interesē sistēmiskā pieeja dzīvei, sistēmiskā darba principi, kas grib piedalīties sakārtojumos ar dziļāku izpratni par notiekošo.

JA IELŪKOSIES DZIĻI SAVĀ PLAUKSTĀ, Tu saskatīsi savus vecākus un visas tās paaudzes ar senčiem, kas bijušas pirms Tevis. Viņi visi savā veidā ir klātesoši Tavā ķermenī un dzīvē. Aiz Taviem vecākiem stāv viņu vecāki un aiz vecvecākiem viņu vecāki un tā… bezgalīgi daudzi stāv aiz Tevis .Un no viņiem un caur viņiem plūst dzīvība, dzīve, mīlestības enerģija- kas to visu rada, vieno un turpina - arī Tevī un caur Tevi.

ĢIMENI, DZIMTU APLŪKOT KĀ SISTĒMU māca sistēmiskās pieejas izveidotājs B.Helingers - problēmas ģimenē rodas ne jau tādēļ, ka cilvēki ir slikti, bet gan tādēļ, ka pati dzimtas sistēma funkcionē nepareizi. Starp tās posmiem - tuviem cilvēkiem - nepastāv mijiedarbība vai tā darbojas nepareizi. Ar sistēmiskās pieejas palīdzību var mainīt ģimenes funkcionēšanas modeli un savstarpējo attiecību veidus tajā, nemainot cilvēkus pašus. Cilvēks tiek dziedināts, mainot situāciju viņa dzimtas modeļos pozitīvā virzienā, turklāt runa ir ne tikai par tām saitēm, kas vieno pašreiz blakus dzīvojošos tuviniekus, - problēmas sakne var slēpties dziļāk - mijiedarbībā ar tiem cilvēkiem, kuru jau sen nav līdzās.

13.oktobris “SISTĒMISKĀS KĀRTĪBAS BĀZE” (1.lekcija)

* Metodes izcelsme, sakārtojumu jeb izvietojumu formas,

* dalībnieku (vadītājs, klients, aizvietotājs, vērotājs) lomas,

* apzinātie un neapzinātie mehānismi, kas vada mūsu dzīves

* sistēmas veidošanās bāzes principi, dzimtas struktūra

27.oktobris “KAS IR SISTĒMAS DINAMIKAS” (2.lekcija)

* līdzsvars un tā zuduma sekas, dzīves scenāriju veidošanās

* sistēmas dinamiku veidi, atpazīšana un tendences

* dinamiku koriģēšanas sistēmiskās metodes

* konsultanta personīgās dinamikas

10.novembris “ES NĀKU NO SAVAS ĢIMENES” (3.lekcija)

* Pareiza kārtība  starp ģimenes locekļiem.

* Kā izskatās šīs kārtības izjukšanas sekas?

* Geneagramma. Dzimta. Kas pieder dzimtai?

* Dzimtas aizsardzības mehānismi, noliegumi un resursi.

24.novembris “PRAKTIZĒŠANAS EKOLOĢIJA” (4.lekcija)

* Kā atrasties stāvoklī “Tukšais vidus”.

* Dvēseles kustība – laiks, temps, vektori.

* Kas ir patiesais klienta pieprasījums un labs risinājums?

* Kā izvēlēties sakārtojuma elementus un tos uzstādīt?

15.decembris “PERSONAS UN SISTĒMAS SIRDSAPZIŅA” (5.lekcija)

* Izdzīvošanas mehānismi un iekšējais konflikts

* Sirdsapziņu iekšējais konflikts un tā risinājums

* Mīlestības enerģijas plūsma. Bloki un traumas tajā.

* Problēma = risinājums. Sistēmisko resursu atrašana.

29.decembris “SISTĒMISKO PATERNU DARBĪBA” (6.lekcija)

* Paternu veidi, to rašanās sistēmā un mijiedarbība.

* Identifikācija, parentifikācija, triangulācija, lojalitāte.

* Iekšējā spriedze. Simptomātika un darbs ar izmaiņām.

* Sava galvenā paterna atpazīšana un korelācija ar dzīvesveidu.

12.janvāris “DARBS AR JŪTĀM SISTĒMĀ” (7.lekcija)

* Primārās un sekundārās jūtas, to izpausmes ceļi.

* Sistēmiskās – pārņemtās, mantotās jūtas un meta-jūtas.

* Iekapsulētās, izstumtās un neīstās jūtas, to atpazīšana.

* Svešās nastas nešana un atbrīvošanās no tās.

26.janvāris “SMAGĀS SITUĀCIJAS DZIMTĀ” (8.lekcija)

* Upuri un varmākas. Pašnāvības dzimtā.

* Atkarības un līdzatkarības. Seksuālie pārkāpumi.

* Dubultais tēls un psihiatrijas simptomātika.

* Iekšējais bērns un glābēja sindroms.

9.februāris “KONSULTANTA VADLĪNIJAS” (9.lekcija)

* Attieksme un ētika sistēmiskajā darbā.

* Iekšēja sagatavošanās un būšana nezināmajā.

* Klienta uztvere. Intervija un hipotēzes.

* No kā izvairīties labam sakārtojuma vadītājam?

Lektore SANITA AIŠPURE - Sertificēts klīniskais psihologs ar 17 gadu prakses pieredzi( privātpraksē, garīgās veselības iestādēs, izglītības iestādēs, medicīnas iestādēs). , Mg.Psych., lektore, grupu vadītāja. Studējusi un praktizējusi dūlu un vecmātības pasaulē. Individuālam darbam ir apguvusi un praktizē ģimenes sistēmisko sakārtojumu metodi, savukārt profesionālo jautājumu kontekstā- biznesa jeb efektivitātes koučinga pieeju un izaugsmes treniņus. Sertificēts Eiropas aviācijas psihologs ar 13 gadu pieredzi personāla darbā. Patīk plašs mērogs, rakt dziļi, uzmeklēt Būtību, piedāvājot cilvēkiem savu profesionālo klātbūtni- tuvojoties Sev un mainoties uz tajā brīdī iespējamo labāko sevis versiju.

DARBS NORITĒS, teorijai mijoties ar demonstrējumiem, mini vingrinājumiem, radot klausītāju iesaisti un sastapšanos ar sistēmisko enerģiju lauku.

PĒCPUSDIENĀ, pēc lekcijām, ir iespēja piedalīties kā aizvietotājam praktiskā sistēmisko sakārtojumu grupā - meistarklasē, ko vadīs Marija Blūma-Kauliņa - sistēmisko prakšu meistare.

 

DALĪBAS MAKSA vienā lekcijā – 30,00 eiro.

(nākot no “Saskarsmes”, -10%)

TIEKAMIES mēneša 2. un 4. svētdienās, plkst. 10.00 - 14.00 Rīgā, Lāčplēša ielā 36-3, m/c “Saskarsme” telpās, ielas durvju kods 3&3333.


ĪPAŠI AICINĀM dziedniekus, astrologus, psihologus, pedagogus un citus, kas strādā ar cilvēkiem - papildināt savas prasmes.

Nodarbība notiks mācību kursa “Sistēmisko sakārtojumu vadīšana” ietvaros, ko rīko mācību centrs “Saskarsme”. Vairāk par to lasi te: http://saskarsmecentrs.lv/macibu-programmas/sistemfenomenologija/


PIETEIKŠANĀS un vairāk info pa tel.: 29393605
vai rakstot uz e-pastu: saskarsmecentrs@gmail.com

 .